Bæredygtigt salg af brugt IT udstyr

Open/public
Start date: 20-05-2020 - 00:00
End date: 04-06-2020 - 23:59

Odense Kommune forbereder at gennemføre en tilbudsindhentning på området ”Bæredygtigt salg af brugt IT-udstyr” i juni-juli 2020.


En uddybning af projektet er vedhæftet i menuen til højre under "Dokumenter"..

Vi ønsker hermed en dialog om de væsentligste elementer, som er bæredygtighed, prisstruktur og sortiment.


Ved bæredygtighed fokuseres på følgende FNs Verdensmål:

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, og

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion.


Vi ønsker hermed at høre jeres input dertil, og om der er særlige forhold, som vi skal være særligt opmærksomme på. 


Til indsamling af input vedr. bæredygtighed har vi udarbejdet vedhæftede spørgeramme, som vi vil opfordre virksomhederne til at kommentering på.


Høringsfasen slutter den 4. juni 2020.

20. Maj 2020 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
Beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige

Odense Kommune ønsker at fremme beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige (delmål 8.5).


Dette kan være ved, at virksomheden driver socialøkonomisk virksomhed (SØV) eller ansætter ledige på særlige vilkår.


Baseline:

1. Hvilke konkrete opgaver vil kunne varetages af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige?


2. Hvilke grupper af ledige på særlige vilkår har I haft bedst erfaring med at beskæftige?


Modenhed:

1. Hvor stor en andel af virksomhedens medarbejdere til udførelse af aftalens opgaver vil være på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige?


Specificering af fokusområdet:

1. Hvilke øvrige indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked?

20. Maj 2020 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
Genanvendelighed og affaldshåndtering (delmål 12.5).

Odense Kommune ønsker ikke at bidrage til, at vores brugte IT-udstyr ender på deponi eller bidrager til miljøforurening i lande med mindre restriktive krav end EU.


Baseline:

1. Hvordan arbejder virksomheden med at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af IT udstyr, som ikke vurderes egnet til videresalg?


2. Hvor stor en andel af udstyret genanvendes 100%, hvor meget genbruges som reservedele, og hvor meget skrottes?


Modenhed:

1. Hvad er potentialet for at øge genanvendelsen af brugt IT-udstyr?


2. Har virksomheden forslag til hvordan Odense Kommune kan bidrage til en øget genanvendelses-procent?


Specificering af fokusområdet:

1. Hvilke afsætningskanaler for refurbished udstyr anvender virksomheden?


2. I det omfang virksomheden foretager videresalg til brokere/mellemhandlere, hvilke krav forhold til genanvendelighed og affaldshåndtering af produktet stiller virksomheden eventuelt til brokeren i forhold til deres videresalg til slutkøber?


Konkrete krav til høring:

1. Odense Kommune vil stille krav om, at virksomheden skal overholde den gældende lovgivning for bortanskaffelse og genanvendelse af elektronikaffald. Har virksomheden input til, hvordan overholdelse af dette krav sikres, og kan dokumenteres?


2. Odense Kommune ønsker at stille krav om, at virksomheden kan levere løbende rapporter over det udstyr, der modtages fra kunden til bortskaffelse, så vidt det er muligt angivelse af med serienumre. Rapporten skal indeholde oplysninger om hvorledes udstyret er vurderet ift. stand, hvordan det er bortskaffet, og eventuelt genanvendt. Hvilke muligheder har virksomheden for dette, og opfattes det som et væsentligt fordyrende krav?

20. Maj 2020 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
Prisstruktur

I rammeaftalen ønskes en prisstruktur med så vidt muligt fastsatte beregningsmodeller for afregningsprisen til Odense Kommune.


For bærbare computere, tablets og smartphones (produkter med forventet størst potentiale for genanvendelse) arbejdes der med følgende udkast til afregningsmodel:


Model 1:

Odense Kommune modtager en procentsats af ”Gensalgsværdien” (ved Gensalgsværdien forstås her virksomhedens salgspris af det upcyclede produkt til ny kunde). Procentsatsen kan eventuelt differentieres pr. produktkategori, f.eks. Bærbar PC, Bærbar Mac computer, iPad, iPhone.

Til modellen knyttes en ret for Odense Kommune til at gennemføre stikprøvekontroller på korrekt afregning, f.eks. ved at se dokumentation for gensalgsværdien på konkrete tidligere afregnede produkter.


Eller alternativt

Model 2:

Odense Kommune modtager en fast beløb pr. enhed for henholdsvis kvalitetskategori A, B og C.

Virksomheden skal som en del af sit tilbud redegøre for kriterierne for kvalitetskategorisering A, B og C.

Til modellen knyttes en ret for Odense Kommune til at gennemføre stikprøvekontroller på korrekt kategorisering af de enkelte produkters kvalitet, f.eks. ved at se dokumentation for, hvilke konkrete fejl/mangler/skader virksomheden har konstateret på produktet frem til gensalg.


For computere ønskes en særskilt fast pris for datasletning, som kan modregnes i afregningsprisen, da Odense Kommune selv udfører denne opgave for en del af computerne.


Spørgsmål:

Mener virksomheden, at Model 1 eller 2 er anvendelige, eller har virksomheden forslag til andre afregningsmodeller egnet til det mest genanvendelige udstyr, som kan sikre rimelige og gennemsigtige afregningspriser?


Har virksomheden forslag til afregningsmodeller på det øvrige udstyr, som i højere grad må skrottes eller anvendes som reservedele?


20. Maj 2020 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
Produktkategorier

Odense Kommune ønsker med rammeaftalen at få en fast samarbejdspartner, som i aftaleperioden kan aftage en bred vifte af IT udstyr, som Odense Kommune ikke længere kan eller ønsker at anvende. Det kan være udstyr som:


Bærbare computere (Primært Lenovo, men også f.eks. Dell og Macbook)

Stationære computere (Primært Lenovo)

Skærme, dockingstationer, opladere og andet computertilbehør

Mobiltelefoner (primært iPhone)

Tablets (primært iPad)


Øvrigt udstyr:

Datacenter udstyr

Netværksudstyr

Access points

AV udstyr

Mindre printere

Kabler


Spørgsmål:

Har virksomheden en begrænsning for, hvilke kategorier af brugt IT-udstyr, som virksomheden vil påtage sig at aftage? 

Det skal i den sammenhæng nævnes, at det vil være muligt at byde ind i samarbejde med andre virksomheder, enten som konsortier eller med underleverandører, så længe alle virksomheden i samarbejdet lever op til de samme krav.


27. Maj 2020 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
Anslået omfang

Odense Kommune har følgende forventninger til flow'et på det mest gængse IT udstyr:

For bærbare PC'er forventes en årlig udskiftning på 1.000-1.500 enheder. Dertil kan komme ekstra store partier fra institutioner, som tidligere har foretaget store anskaffelser på én gang.

Odense Kommune ønsker at holde en levetidspolitik på 5 år for bærbare computere.


For smartphones forventes en årlig udskiftning på ca. 1.000 enheder, heraf primært 3-4 år gamle iPhones.