Høring - Indkøb af brøndgods

Consultation
Start date: 02-05-2024 - 14:00
End date: 23-05-2024 - 12:00

Kommende udbud vedrører indkøb af riste, karme og ringe til vejafvandingsarbejder.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de krav varerne skal opfylde, henvises til tilbudslisten og kravspecifikationen, som er blandt de dokumenter, der er sendt i høring.

Der vil blive indgået en rammeaftale med en leverandør for en 4-årig periode, gældende fra 1. januar 2025. Den forventede omsætning i rammeaftalens løbetid er 8 mio. kr.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Udbudsbetingelser
 • Bilag A - Tilbudsliste
 • Bilag B - Tilbudsbesvarelse
 • Rammeaftale
 • Bilag 2 - Kravspecifikationen
 • Bilag 3 - Samfundsansvar (CSR)
 • Bilag 4 - Arbejdsklausul

Odense Kommune ser frem til jeres høringssvar i løbet af høringsperioden.Forventet tidsplan efter høringsperioden:

 • Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED: 3. juni 2024
 • Spørgefrist: 21. juni 2024, kl. 12.00
 • Svarfrist: 27. juni 2024
 • Tilbudsfrist: 3. juli 2024
 • Indlevering af vareprøver: Uge 33
 • Offentliggørelse af resultatet af udbuddet: Uge 38
 • Derefter afholdes 10 dages stand still-periode, hvorefter aftalen kan underskrives.
 • Leveringsstart: 1. januar 2025
Med venlig Hilsen
Cayan Cetin
Udbudskonsulent, cand.merc.jur.
Mobil: 23 26 98 77
E-mail: cce@odense.dk
Odense Kommune