Høring vedr. servicering af ovne i Odense Kommune

Open/public
Start date: 30-03-2017 - 00:00
End date: 09-04-2017 - 23:59

Høring slutter søndag den 9/4!

Aftalen, som Odense Kommune ønsker at indgå, omhandler servicering og reperation af ovne. Odense Kommune har indkøbt 111 ovne, der er opstillet på forskellige adresser. Disse skal have foretaget et årligt serviceeftersyn. 

Serviceftersynet skal omfatte udskiftning af vandfilter M kapacitet 1.920 liter på de ovne, der har dette. Serviceeftersynet omfatter på alle ovnene:

- Gennemgang af ovn

- Kontrol af eventuelle fejlkoder i ovnens historik 

- Visuel kontrol af ovn (kalk i ovnrum) 

- Kontrol af dør 

- Kontrol af dørkontakt

- Kontrol af dørpakninger

- Kontrol af afløb

 Derudover indeholder aftalen reparation af ovnene, hvis der opstår et behov for dette. 

Tanken er, at tilbudsgiverne skal byde ind med en pris på service inkl. udskiftning af vandfilter samt en timepris på reparation.  

30. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Rammeaftalen
Udrykning

Odense Kommune påtænker at fastsætte et krav om, at reparation skal foretages inden for 3 dage fra godkendelse af prisoverslaget. Det skyldes, at mange af institutionerne er afhængige af ovnene, da de laver mad til borgere. Det ønskes derfor, at reparation skal foretages hurtigst muligt. 

Er det en passende frist for udrykning? Hvis nej, hvilken frist vil i så fald være passende? 

30. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Rammeaftalen
Bestilling

Odense Kommune overvejer, at bestillingen skal ske via telefon eller e-mail.  

Hvorledes vil det være passende, at bestilling foretages? 

30. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Øvrige krav
Arbejdsklausul

 Odense Kommune ønsker, at en kommende leverandør skal kunne leve op til vores arbejdsklausul. 

Er dette muligt? 

30. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Rammeaftalen
Afregning af materialer

Det har ikke været muligt for Odense Kommune at udarbejde en komplet materialeliste over anvendte materialer, hvorfor Odense Kommune i stedet har valgt at bede om timepriser eksklusiv materialer, og afregne materialer separat til kostpris. 

Er denne fremgangsmåde anvendelig for jer? Hvis nej, hvilken fremgangsmåde vil således være anvendelig, f.eks. kostpris + x %?

30. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Egnethedskrav
Referencer

 Odense ønsker at stille krav om minimum 1 reference inden for de seneste tre år, hvor tilbudsgiver har foretaget service på ovne.

Vil dette være muligt at leve op til? 

30. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Egnethedskrav
Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Odense Kommune påtænker at stille krav om en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. pr. år. 

Er det et rimeligt krav? Hvis ikke, hvilken dækningssummen bør det i så fald være? 

30. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Service
Servicebog

Odense Kommune vil stille som krav, at det årlige service skal dokumenteres, således at de enkelte institutioner kan se, at alt service er sket i overensstemmelse med kravspecifikationen. 

Hvorledes kan en sådan dokumention foretages? 

30. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Service
Besked om service til institutionerne

Odense Kommune påtænker, at det er op til den vindende leverandør at tilrettelægge servicebesøgene, men at institutionerne blot skal have besked herom 4 uger før besøget. 

Er det en passende frist? 

30. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Service
Pris på service

Tanken er, at der skal afgives en samlet pris på service inkl. udskiftning af vandfilter. 

Er det en hensigtsmæssig måde, eller bør det skilles ad? 

31. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Service
Servicebesøgene og planlægning heraf

Odense Kommune ønsker, at der bliver taget et miljømæssigt hensyn i forhold til kørslen inden for kommunens grænser. Dette skyldes kommunens størrelse og institutionernes spredning.  

Vil det være muligt, at leverandøren selv står for en stor del af planlægningen og kommunikationen med institutionerne? 

Er det muligt at tage et miljømæssigt hensyn i forbindelse med planlægningen af kørselsruten for servicebesøgene?

31. Marts 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Generelt
Rettigheder

Er der nogle rettigheder, der begrænser eller forhindrer muligheden for at løfte opgaven helt eller delvist?

Øvrige produktblade er uploadet under dokumenter. 

Attached documents