Høring vedr. servicering af ovne i Odense Kommune

Open/public
Start date: 30-03-2017 - 00:00
End date: 09-04-2017 - 23:59

Høring slutter søndag den 9/4!

Aftalen, som Odense Kommune ønsker at indgå, omhandler servicering og reperation af ovne. Odense Kommune har indkøbt 111 ovne, der er opstillet på forskellige adresser. Disse skal have foretaget et årligt serviceeftersyn. 

Serviceftersynet skal omfatte udskiftning af vandfilter M kapacitet 1.920 liter på de ovne, der har dette. Serviceeftersynet omfatter på alle ovnene:

- Gennemgang af ovn

- Kontrol af eventuelle fejlkoder i ovnens historik 

- Visuel kontrol af ovn (kalk i ovnrum) 

- Kontrol af dør 

- Kontrol af dørkontakt

- Kontrol af dørpakninger

- Kontrol af afløb

 Derudover indeholder aftalen reparation af ovnene, hvis der opstår et behov for dette. 

Tanken er, at tilbudsgiverne skal byde ind med en pris på service inkl. udskiftning af vandfilter samt en timepris på reparation.