Planteservice og planter

Open/public
Start date: 07-07-2016 - 00:00
End date: 14-08-2016 - 23:59

Komudbud sender her vores kommende udbud i høring. Det er Odense Kommune og Middelfart Kommune der udfører udbuddet på vegne af KomUdbuds medlemmer.

Der påtænkes indgået en 4-årig rammeaftale med en leverandør.

Vi ønsker en dialog omkring de fokusområder vi har fremhævet herinde på Comdia.

Byd gerne ind med spørgsmål, kommentarer eller andet, der kan være med til at opkvalificere vores tanker omkring udbuddet.

Udbuddet påtænkes at blive offentliggjort medium august med kontraktstart den 15. januar 2017.

 

Der vil frem til den 9. august ikke blive svaret på spørgsmål/kommentarer pga. ferie. 

 

Planteservice og planter med følgende kategorier:

  • Planteservice

  • Gulvplanter

  • Vindues/reolplanter

  • Juletræer

  • Udendørs planter

  • Sæsonvarer

  • Krukker og tilbehør

  • Krukker udendørs

  • Materialer, jord, bark, ler

  
7. Juli 2016 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Generelt
Krav om uddannelse

Hvilken betydning vil et krav om at planteservice skal udføres af uddannet gartnerne have for jeres tilbudsafgivelse?

 

7. Juli 2016 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Generelt
Fair markedskonkurrence

 

Hvordan sikres en fair markedskonkurrence på sæsonvarer over 4 år? Eksempelvis juletræer.

7. Juli 2016 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Krav til planteservice og planter

 

Har I kommentarer til kravspecifikationen?

11. Juli 2016 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
Kommentar til kravspecifikationen

 PKt. 3:

For at sikre at udbyderen holdes op på at overholde BIB´s normer, vil vi anbefale at man kun kan byde på opgaven, såfremt man er medlem af BIB: På denne måde har i altid et ankenævn som kan behandle evt. tvister med et medlem af foreningen.

Pkt. 3.1:

Der bør fastsættes et krav til et minimums besøgsinterval (f.eks. hver 3. uge)
På den måde sikres det at alle byder på de samme besøgsintervaller.

Pkt. 3.1.1:

Her mener vi at formuleringen skal skærpes til at alle beplantninger skal soigneres ved hvert servicebesøg.

Pkt. 3.1.4:

Her mener vi ikke sidste afsnit er relevant, da I jo ønsker at udbyde opgaven inklusiv plantegaranti.  

Pkt. 3.2.3:

Det er svært at estimere en forventet levetid, når man som leverandør ikke ved hvordan den leverede plante tilses/passes af brugeren. 

Pkt. 3.4.1:

Gulvkrukker monteret med hjul - her går vi ud fra at I mener alle fremtidige indkøb skal være omfattet af dette krav. 

11. Juli 2016 - Anonymous
Idea
Generelt
Krav om uddannelse

      Da personalet i branchen er sammensat af faglærte gartnere, faglærte blomsterdekoratører, faglærte planteskolegartnere og anlægsgartnere, så vil vi se det som en stor begrænsning, kun at medtage den ene faggruppe. De øvrige faggrupper kan være lige så dygtige til at udføre opgaver indenfor indendørsbeplantning.
(de vil jo alligevel alle skulle arbejde efter- og opfylde de krav og normer som er fastsat af BIB).