Høring af udbudsmateriale til Mekanisk- og elektronisk sikring

Open/public
Start date: 07-09-2017 - 00:00
End date: 21-09-2017 - 23:59

Udbuddet forventes at omfatte levering af Komplette låseenheder og systemdele, sikrings-, nøgle- og PC/Tablet skabe, samt øvrige Produkter og relaterede Serviceydelser.

Rammeaftalen omfatter primært levering af materialer, idet selve udskiftningen/monteringen som udgangspunkt vil blive foretaget af Ordregiver. Aftalen indeholder dog ligeledes Serviceydelser, hvorfor Leverandøren skal kunne forestå udskiftningen/monteringen, hvor dette ønskes.