Høring af udbudsmateriale til Mekanisk- og elektronisk sikring

Open/public
Start date: 07-09-2017 - 00:00
End date: 21-09-2017 - 23:59

Udbuddet forventes at omfatte levering af Komplette låseenheder og systemdele, sikrings-, nøgle- og PC/Tablet skabe, samt øvrige Produkter og relaterede Serviceydelser.

Rammeaftalen omfatter primært levering af materialer, idet selve udskiftningen/monteringen som udgangspunkt vil blive foretaget af Ordregiver. Aftalen indeholder dog ligeledes Serviceydelser, hvorfor Leverandøren skal kunne forestå udskiftningen/monteringen, hvor dette ønskes.

7. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kontraktskrav
Leveringsadresse

Odense Kommune overvejer muligheden for, at få produkterne leveret på de forskellige adresser i kommunen.

Giver det jer nogle særlige udfordringer at levere på forskellige adresser, frem for at levere centralt til én (eller meget få) adresser, ud over det rent økonomiske i forholdt til transportomkostninger? 

7. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kontraktskrav
Mulighed for afhentning af produkter

Odense Kommune overvejer, at stille krav om en fysisk adresse, hvor ordregiver kan afhente produkterne, såfremt de er på lager. 

Har I mulighed for at tilbyde, at vi kan afhente produkterne på en fysisk adresse?

7. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kontraktskrav
Erhvervsansvarsforsikring

Odense Kommune ønsker at stille krav om en passende erhvervsansvarsforsikring, men ønsker hjælp til fastsættelse af forsikringens størrelse.

Hvad mener I kunne være en passende økonomisk størrelse på et krav om en erhvervsansvarsforsikring? 

7. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kontraktskrav
Prisregulering

Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt vi skal bede om faste priser i rammeaftalens løbetid (4 år), eller om vi skal give mulighed for prisregulering.

Ønsker I prisregulering indsat i kontrakten, eller vil I foretrække at vi kører med faste priser i rammeaftalens løbetid?

Hvis I ønsker prisregulering, kan I så pege på et retvisende index, som reguleringen kan ske i forhold til, eller skal vi benytte Danmarks statistiks Nettopris index?

7. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste
Udkast til tilbudsliste

Odense Kommune har valgt at offentliggøre tilbudslisten, som den ser ud på nuværende tidspunkt. 

NB! Der vil formentlig ske ændringer inden gennemførelse af udbuddet.

Er der produkter på listen, som I på nuværende tidspunkt ikke kan levere?

Er der produkter, som I mener bør indgå på tilbudslisten, som endnu ikke er med? 

7. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste
Priser og rabatsatser

Ordregiver ønsker faste priser på de i tilbudslisten angivne Produkter, men ønsker samtidig at få en rabatsats på anskaffelser fra leverandørens øvrige sortiment.

Vil I have mulighed for at give en rabatsats i forholdt til jeres listepriser/hyldevarepriser på de forskellige produktkategorier?

Vil I have mulighed for at give en rabatsats på kategorien "Øvrige Produkter", som dermed kommer til at dække alle øvrige Produkter (udover Produkterne på tilbudslisten og i de på tilbudslisten angivne produktkategorier), i jeres sortiment?