Udgår - Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning til Center for Tandplejen, Kantine og Køkken

Consultation
Start date: 08-11-2022 - 14:20
End date: 08-11-2022 - 15:00

Udbuddet vedrører den komplette opgave, dvs. leje og vask af tøjet m.m. på tilbudsgiverens vaskeri, afhentning og tilbagelevering af tøjet m.m, samt logistikken mellem vaskeriet og de forskellige afhentnings- og leveringssteder i Odense Kommune.

Ydelsen vil omfatte medarbejdere (inkl. elever, praktikanter osv.), som er ansat i Center for Tandplejen, Kantinen og Køkkenet i Odense Kommune. Der er pt. ca. 300 medarbejdere.

Den udbudte kontrakt vil have en løbetid på 4 år. Kontrakten kan forlænges i en 12-måneders periode af to omgange. Odense Kommune forventer at bestilling- og ressourcestyringssystemet skal være fuldt implementeret 1. maj 2024.

Udbuddet forventes at blive offentliggjort ultimo november 2022.