Høring vedrørende udbud af skovservice og træpleje

Open/public
Start date: 06-10-2020 - 12:00
End date: 13-10-2020 - 16:00

Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af "skovservice og træpleje". Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres. 

Leverandøren skal i det kommende udbud udføre nedenstående opgaver:

• Træpleje og –fældning

• Beskæring langs veje og stier

• Kultur- og bevoksningspleje

• Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

• Salg af skovede effekter

• Stormberedskab

• Tilkaldevagt

• Opsyns- og vicevært funktion

• Diverse pleje-og serviceopgaver

Opgaverne er nærmere uddybet i materialet. 


7. Oktober 2020 -
Questions
Er udbudsmaterialet tilgængeligt?