Høring i forbindelse med udbud af arbejdsbeklædning (vask og leje) til sundhedsfagligt personale

Open/public
Start date: 19-08-2021 - 08:00
End date: 25-08-2021 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af arbejdsbeklædning (vask og leje) til sundhedsfagligt personale. Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres. Derudover har Odense Kommune udvalgt en række specifikke spørgsmål, som tilbudsgiverne gerne må svare ind i.

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål 1: Miljø, pkt. 2

I forhold til POGI-mål, er det et krav, at 100 % af metervaren er Øko-Tex Standard 100 eller tilsvarende, medmindre markedet ikke kan levere dette. Hvilke af de ønskede produkter lever ikke op til Øko-Tex Standard 100 eller tilsvarende?

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål 2: Miljø, pkt. 2

Hvilke krav kan ordregive stille ift. til producenter i 3. lande?

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål 3: Service- og ressourcestyringssystem, pkt. 4

Ordregiver stiller nogle krav, som minimum skal være muligt i et online ressourcestyringssystem. Kan markedet leve op til de ønskede krav?

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål 4: Beklædningsgenstandene, pkt. 8.2 og frem

Ordregiver ønsker markedets tilbagemelding på, om det vil være fordyrende at bede som 2 designs i både dame og unisex i fx bukser og overdel til plejen, t-træningsbukser og overdel til træning mv.?

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål 5: Beklædningsgenstande, pkt. 8.2 og frem

Ordregiver ønsker markedets tilbagemelding på, hvor bredt et sortiment der kan stilles krav til i forbindelse med afprøvning. Gerne en stillingtagen til, hvor mange designs der kan leveres i både dame og unisex i samme prisklasse: - Bukser til plejen - Overdel til plejen - Bukser til træning - Overdel til træning - 3-i-1 jakke - Regntøj (bukser og jakke) - Trøje - T-shirt - Shorts

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål 6: 3-i-1 jakke, pkt. 8.4.1.

Ordregiver ønsker en tilbagemelding på, om de stillede krav for hhv. vandsøjletryk og åndbarhed er noget som markedet kan levere, samt en besvarelse af, hvad det alternativt så bør justeres til?

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål 7: Regntøj, pkt. 8.5

Ordregiver ønsker en tilbagemelding på, om de stillede krav for hhv. vandsøjletryk og åndbarhed er noget som markedet kan levere, samt en besvarelse af, hvad det alternativt så bør justeres til?

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Spørgsmål 8: Økonomisk og finansiel formåen, pkt. 8.2

Ordregiver ønsker markedets tilbagemelding på de angivne mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen og om markedet leve op til de stillede krav? Er det muligt at opdele årsregnskaber, så omsætningen inden for det efterspurgte område isoleres?

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Spørgsmål 9: Teknisk og faglig formåen, pkt. 8.3

Ordregiver ønsker markedets tilbagemelding på det angivne mindstekrav vedrørende referencer og om markedet kan leve op til de stillede krav?

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udkast til kontrakt
Spørgsmål 10: Prisregulering, § 11, stk. 2

Ordregiver ønsker markedets tilbagemelding på, om det angivne prisindeks er det bedst egnede til eventuelle prisreguleringer i denne kontrakt? Hvis nej; Angiv hvilke indeks, der egner sig bedre.

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udkast til kontrakt
Spørgsmål 11: Bortkommet og afmeldt beklædning, § 11 (afskrivningsmodel)

Ordregiver ønsker markedets tilbagemelding på, om den anvendte afskrivningsmodel for beklædningsgenstande er retvisende for den faktiske afskrivning samt en beskrivelse af, hvilke parametre, der indgår i modellen.

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udkast til kontrakt
Spørgsmål 12: Bortkommet og afmeldt beklædning, § 11, stk. 1 (bortkommet i mere end 6 måneder)

Ordregiver ønsker markedets stillingen til nedenstående beskrivelse fra kontrakten, herunder om det er fordyrende, samt forslag til alternativer.

“For beklædningsdele der har været bortkommet i mere end 6 mdr., betaler ordregiver kun vask og leje ydelsen for de første 6 måneder. Betaling for vask og lejeydelsen som ordregiver har betalt, udover de 6 mdr. vil blive modregnet i forbindelse med erstatning for bortkommet beklædning, jf. ovenstående beregningsmodel.”

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udkast til kontrakt
Spørgsmål 13: Bod, § 22

Ordregiver ønsker markeds tilbagemelding på de af ordregiver fastsatte bodsbestemmelser, herunder hvordan markedet vurderer markedet niveauet for bod i kontrakten?

Begrundelsen for niveauet i kontraktens § 22. stk. 1, skal ses i lyset afi, at såfremt beklædningen ikke leveres til tiden, skal ÆHF udbetale beklædningsgodtgørelse til medarbejderne. Beklædningsgodtgørelsen andrager kr. 9.303.408. Divideres det beløb med 365 (dage), giver det godt 25.000 kr. per kalenderdag.

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udkast til kontrakt
Spørgsmål 14: Opsigelse ved uden virkning eller annullation; § 29, stk. 2

Ordregiver ønsker markedets input til, hvilke omkostninger implementering af kontrakten er forbundet med.

18. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Klausuler
Spørgsmål 15: Innovationsklausul

Ordregiver har valgt at indsætte en innovationsklausul med fokus på udviklingen af metoder til at minimere svind og bortkommet beklædning og vil i den forbindelse gerne have markedets kommentarer hertil, samt forslag til alternativer.

20. August 2021 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udkast til kontrakt
Spørgsmål vedr. Bestilling

Ordregiver ønsker en tilbagemelding på, om leverandørerne allerede har et set-up ift. bestilling via ordregivers indkøbsportal? Er der meromkostninger forbundet, hvis vi sætter det ind som en optionsmulighed til senere implementering i kontraktperioden?

25. August 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
Bilag 1, kravsspecifikation, pt. 8.2.2. Overdele

Ordregiver beskriver at busseronner skal være gennemknappede. Markedets busseronner er ikke gennemknappede. Hvis Ordregiver ønsker gennemknappede overdele, opfordre vi til at overdel beskrives som Tunika og/eller Skjorte.

Hvis Ordregiver ønsker overdele, der tages på/af ved at trække dem over hovedet, passer betegnelse Busseronne. Hvis Ordregiver ønsker overdele, der ikke er gennemknappet, men som kan åbnes/lukkes (via trykknapper) og krænges ned over hoften, passer betegnelsen Udstigningsbusseronne (dette er standardvare til damer. Ikke standardvare til unisex/mænd).


25. August 2021 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser
Udbudsbetingelser, pt. 4 Tidsplan

Det er meget positivt, at kun vindende Tilbudsgiver skal levere vareprøver. Der kan dog komme udfordringer mht. fremskaffelse af rettidige vareprøver. Når forventet offentliggørelse af resultat er uge 44 og 10 dages stand still-periode tillægges, kan vindende Tilbudsgiver ikke nå at fremskaffe, vaske og opmærke beklædning til prøveperiode start uge 46.

Da vareprøver er en betydelig udgiftspost hos Tilbudsgivere, bestilles vareprøver først, når stand still-periode er overstået.

Vil Ordregiver overveje at revidere i tidsplan, i forhold til tidsplan for forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet og prøveperiode og valg af beklædning?