Høring af udbudsmateriale til engangsvaskeprodukter

Open/public
Start date: 30-05-2017 - 00:00
End date: 14-06-2017 - 23:59

Odense Kommune skal snart i gang med udbud af engangsvaskeprodukter.  Der er tale om 3 produkter; vaskehandske, wet wipes og shampoohætte. Behovet for produkterne er identificeret på baggrund af et pilotprojekt "Projekt Vask og Hygiejne".

Interesserede leverandører får her en mulighed for at komme med bemærkninger til udvalgte dele af udbudsmaterialet, herunder særligt kravspecifikationen.  

Odense Kommune vil forsøge at inddrage de modtagne bemærkninger i det omfang, det vurderes at give værdi for kommunen.  

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
Afhjælpning og omlevering

Hvilken tidsramme vil det være rimeligt, at vi stiller krav om, at I skal kunne foretage afhjælpning og omlevering inden for? 

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
Garanti

Hvor længe vil vi kunne stille krav om, at I skal kunne yde garanti?

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Referencer

Vil I kunne opfylde et krav om min. 3 lignende referencer med en omsætning på 2 mio. inden for de seneste 3 år? Hvis nej, hvor meget vil så være rimeligt at stille krav om?

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Omsætning

Vil det være rimeligt, at Odense Kommune stiller krav om, at leverandøren skal have en omsætning på 2,5 mio. de seneste 3 regnskabsår?

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
Prisregulering

Hvor ofte bør der ske prisregulering? Én gang om året, hvert halve år eller andet?

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
E-handel

Vil den optimale løsning være, at aftalen skal e-handles gennem Odense Kommunes indkøbsportal? 

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Forsikring

Hvilken forsikringssum vil det være rimeligt at stille som krav til tilbudsgiver? 10 mio. om året? 

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
Opsigelse

Odense Kommune påtænker, at kontrakten bliver en 4-årig rammeaftale. Tanken er, at den udformes således, at kontrakten er uopsigelig det første år, hvorefter Odense Kommune kan opsige aftalen med x måneders varsel de efterfølgende 3 år. 

Vil det være rimeligt?

Hvilken opsigelsesfrist vil være fair at stille krav om?  

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Tilbudsbesvarelse
Priser

Hvordan vil det være med hensigtsmæssigt at bede om priser på produkterne? Skal det være inkl. eller ekskl. leveringsomkostninger? 

17. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
Mærkninger

Er der nogle mærkninger, vi bør være opmærksomme på, og som vi eventuelt bør stille krav om, at produkterne skal have? 

23. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Delaftaler

Anbefales det, at aftalen deles op i flere delaftaler? Hvis ja, hvordan foreslås en opdeling? 

23. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifkation
Vaskehandsker

Hvor mange vaskehandsker indeholder én pakke?

Da dette sandsynligvis er forskelligt alt efter producent, hvordan anbefales det, at der skal afgives pris på vaskehandsken - pr. stk. eller pr. pakke? 

23. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifkation
Holdbarhed

Hvor lang holdbarhed bør der stilles krav om til produkterne efter anbrud?

30. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Kommentarer til udbudsbetingelserne

Odense Kommune ønsker at modtage eventuelle kommentarer til udbudsbetingelserne. Særligt fokus på tildelingskriterierne og evalueringsmetoden.  

Attached documents
30. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifkation
Kommentarer til kravspecifikationen

Odense Kommune ønsker eventuelle kommentarertil kravspecifikationen. Gerne med særlig fokus på "krav til funktionalitet". 

30. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifkation
Krav til tilbehør

Kræver produkterne tilkøb af tilbehør, f.eks. dispensere eller lign? 

30. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
Levering

Hvilke krav vil det være rimelige at stille til levering? F.eks. levering alle dage inden for bestemt tidsrum og hvor hurtig levering efter bestilling. 

30. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
Kommentarer til rammeaftalen

Odense Kommune ønsker kommentarer til rammeaftalen. 

31. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifkation
Dermatologisk testet

Kan jeres produkter leve op til et eventuelt krav om, at de skal være dermatologisk testet? Hvad indebærer det? Hvordan kan det dokumenteres, at testen er foretaget? 

31. Maj 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifkation
Shampoohætte

Kan der leves op til et krav om, at shampoohætten skal være parfumefri?