Høring af udbudsmateriale til engangsvaskeprodukter

Open/public
Start date: 30-05-2017 - 00:00
End date: 14-06-2017 - 23:59

Odense Kommune skal snart i gang med udbud af engangsvaskeprodukter.  Der er tale om 3 produkter; vaskehandske, wet wipes og shampoohætte. Behovet for produkterne er identificeret på baggrund af et pilotprojekt "Projekt Vask og Hygiejne".

Interesserede leverandører får her en mulighed for at komme med bemærkninger til udvalgte dele af udbudsmaterialet, herunder særligt kravspecifikationen.  

Odense Kommune vil forsøge at inddrage de modtagne bemærkninger i det omfang, det vurderes at give værdi for kommunen.