Markedshøring af udbud på cykler, tilbehør og reparation

Open/public
Start date: 10-10-2018 - 00:00
End date: 19-10-2018 - 23:59

Odense Kommune udbyder cykler, tilbehør og reparation i efteråret 2018, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.


Interesserede leverandører opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet samt de tilhørende bilag, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.


Dokumenterne er vedhæftet, og I kan finde dem i højre side under fanen "Dokumenter".