Markedshøring af udbud på cykler, tilbehør og reparation

Open/public
Start date: 10-10-2018 - 00:00
End date: 19-10-2018 - 23:59

Odense Kommune udbyder cykler, tilbehør og reparation i efteråret 2018, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.


Interesserede leverandører opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet samt de tilhørende bilag, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.


Dokumenterne er vedhæftet, og I kan finde dem i højre side under fanen "Dokumenter".

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSMATERIALET
Udbudsmaterialet – punkt 7.2.

Er det realistisk med økonomisk og finansiel formåen? Hvad er normalt i branchen, og kan I leve op til de tre punkter:


• Tilbudsgiver skal have en nettoomsætning på mindst kr. 3 millioner om året

• Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital (eller nul) for hvert af de sidste 3 år, eller de år, som tilbudsgiver har eksisteret, eller positiv udvikling i egenkapitalen i de 3 år samt en ikke negativ udvikling i likviditet over de sidste 3 år.

• Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 2.000.000 kr.

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSMATERIALET
Udbudsmaterialet – punkt 7.3.

Er det realistisk at bede om 2 relevante referencer?


• Liste over de betydeligste leverancer af sammenlignelig karakter/lignende opgaver, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en overordnet karakteristik af kontrakten (beskrivelse), kontrakten værdi (beløb), kontraktforholdets sluttidspunkt (dato), navnet på den offentlige eller private kunde (modtagere), i ESPD´en, Tilbudsgiver skal mindst angive 2 relevante referencer. Med relevant menes der, levering til offentlige institutioner med en omsætning på min. 1. mio. om året.


Er det et krav, som leverandørerne kan leve op til?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSMATERIALET
Udbudsmaterialet – punkt 11.3.

Giver det mening at byde ind med to forskellige mærke cykler til samme pris, såfremt de er af nogenlunde samme kvalitet? (Se også Udbudsbilag B – Tilbudsliste. Vi tænker umiddelbart at det giver os lidt mere fleksibilitet.

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSMATERIALET
Generelt

Er der generelle spørgsmål eller kommentarer til udbudsmaterialet?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
BILAG 1 - UDKAST TIL RAMMEAFTALEN
§ 7 stk. 4

Hvilke garantier kan leverandøren stille på motor og batteri? Se også spørgsmålene for de mindstekrav i kravspecifikationen.

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
BILAG 1 - UDKAST TIL RAMMEAFTALEN
§ 8 stk. 2

Prisregulering – alternativ 1 (fast pris) er umiddelbart det vi vil køre med, men hvad er jeres tanker omkring dette afsnit? Hvad er fordelen og ulemperne ved fast pris i hele kontraktperioden?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
BILAG 1 - UDKAST TIL RAMMEAFTALEN
§ 14 stk. 2

Sortimentsændringer – Nye modeller, som erstatter de udgåede modeller, skal sælges til den pris, som bliver afgivet på tilbudslisten. Kan leverandøren leve op til det?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
BILAG 1 - UDKAST TIL RAMMEAFTALEN
Generelt

8. Er der generelle spørgsmål eller kommentarer til udkastet til rammeaftalen?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSBILAG A – KRAVSPECIFIKATON
Mindstekrav

Kan leverandørerne leve op til kravet (MK-krav) om at håndbremsen skal være en rullebremse?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSBILAG A – KRAVSPECIFIKATON
Mindstekrav

Kan leverandørerne leve op til kravet (MK-krav) om at levetiden på motoren skal være min. 4 år?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSBILAG A – KRAVSPECIFIKATON
Mindstekrav

Kan leverandørerne leve op til kravet (MK-krav) om garantien på batteriet skal være min. 2 år?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSBILAG A – KRAVSPECIFIKATON
Generelt

Er der generelle spørgsmål eller kommentarer til selve Udbudsbilag A - kravspecifikationen?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSBILAG B – TILBUDSLISTE
Tilbudsliste, fane 1

Er opdelingen med amperetimerne for batterierne ok, på hhv. 11, 13 og 16? Findes de tre for jeres cykler, eller har I en bedre måde, man kan opdele dem på?

10. Oktober 2018 - Melcijana Salispahic, Odense Kommune
Questions
UDBUDSBILAG B – TILBUDSLISTE
Generelt

Er der noget på tilbudslisten, som springer i øjnene på jer, eksempelvis om vi har glemt noget, eller har I andre generelle kommentarer?