Udbud på Legepladsinspektion

Open/public
Start date: 13-09-2016 - 00:00
End date: 26-09-2016 - 23:59
Odense Kommune skal til at udbyde Legepladsinspektion. I den henseende vil Odense Kommune gerne indbyde til Høring med markedet omkring ordregivers krav herunder kravspecifikationen. Der vil blive indgået 4-årig rammekontrakt. Odense Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mv.
13. September 2016 -
Questions
Kontrakt
Opsigelsesvarsel

 Er det rimeligt at ordregiver har 3 måneders opsigelsesvarsel?

13. September 2016 -
Questions
Forsikring
Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Er det rimeligt at kræve erhvervs- og produktansvarsforsikring  på 5.000.000 kr for personskade og 2.000.000 kr for tingskade?

13. September 2016 -
Questions
Kravspecifikation
Standarder

Er der andre eller nye standarder vi skal være opmærksomme på, end de angivede?

13. September 2016 -
Questions
Kravspecifikation
Beskrivelse af krav

Fremgår det klart hvilke krav vi stiller til ydelsen?

Er der evt. elementer der mangler, eller krav der bør være mere fokus på?

13. September 2016 -
Questions
Kravspecifikation
Optegnelse over legeområdet

Er det tilstrækkeligt at få udleveret tegningerne med optegnelse over legeområderne ved kontraktstart, eller er det relevant allerede inden tilbudsafgivelsen?