Afsluttende markedshøring vedr. udbud af vinduespolering 2022

Open/public
Start date: 13-08-2021 - 11:00
End date: 30-08-2021 - 09:00

Odense Kommune udbyder snarligt vinduespolering. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

Følgende dokumenter er til rådighed for høringen:

- Udkast til udbudsbetingelser

- Udkast til kontrakt

- Udkast til Bilag 1 - Kravspecifikation

- Udkast til Bilag 3 - Beskæftigelsesklausul

- Udkast til Bilag 5 - Tilbudsbesvarelse

13. August 2021 -
Questions
Miljøvenlige biler, kravspecifikationens punkt 7.3

Der er krav om en gradvis indfasning af miljøvenlige biler til brug for transport under denne kontrakt. Hvordan vurderes dette at have indflydelse (hvis overhovedet) på prissætningen?

13. August 2021 -
Questions
Tracking, kravspecifikationens punkt 6

Ordregiver ønsker et simpelt og omkostningseffektivt værktøj til dokumentation for foretaget vinduespolering. Ordregiver har derfor lagt op til, at der skal være mulighed for at foretage GPS-tracking af leverandørens køretøjer, jf. kravspecifikationens punkt 6. Ordregiver ønsker feedback til dette tiltag og modtager gerne alternative forslag.

13. August 2021 -
Questions
Prissætning

Ordregiver ønsker at give tilbudsgiverne de bedst mulige vilkår for at komme med et realistisk tilbud på udbuddet. Ordregiver udbeder sig derfor en oversigt over forhold, som har indvirkning på prissætningen af vinduespolering, eksempelvis omkostningsfordyrende forhold som forhøjet tendens til fugleklatter på vinduerne m.v.

13. August 2021 -
Questions
Generelle kommentarer til udbudsmaterialet

Foruden de konkrete spørgsmål opfordres der til at fremkomme med generelle bemærkninger til udbudsmaterialet, herunder med fokus på besværlige eller unødvendige krav.