Høring af udbud vedrørende vintertjenester til Odense Kommune

Open/public
Start date: 22-01-2024 - 11:25
End date: 02-02-2024 - 14:00

Odense Kommune er ved at forberede udbuddet af vintertjenester i Odense Kommune. De vedlagte dokumenter er derfor ikke endelige. Odense Kommune ønsker markedets input til det foreløbige materiale, så markedets input kan indgå i det endelige materiale.

Deltagere i markedsdialogen kan vælge at optræde anonyme. Dialogen fungerer som en "chat-funktion", hvorfor deltagere opfordres til at komme med bemærkninger løbende i høringsperioden, og ikke vente til afslutningen af høringen.

Udbuddet vedrører udførelsen af glatførebekæmpelse og snerydning i Odense Kommune. Udbuddet er opdelt i 62 delaftaler. Den samlede oversigt over delaftalerne og ruterne fremgår af Bilag A - Bestykningsoversigt.

Følgende dokumenter kan tilgås:

- Udbudsbetingelser

- Udkast til kontrakt

- Kravspecifikation for 100-serien

- Kravspecifikation for 200-, 300- og 400-serien

- Kravspecifikation for 501

- Kravspecifikation for 500-serien

- Bilag A - Bestykningsoversigt

- Udvalgte tilbudslister

22. Januar 2024 - Sarah Lindberg, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til udbudsbetingelserne. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

Er der forhold, der gør, at I ikke vil byde på opgaven, hører vi meget gerne herom.

22. Januar 2024 - Sarah Lindberg, Odense Kommune
Questions
Beredskabshonorar

Odense Kommune ønsker markedets input til fastsættelse af beredskabshonoraret. 

Vil det afholde jer fra at byde, hvis Odense Kommune sætter en øvre grænse for størrelsen af beredskabshonoraret, f.eks. at beredskabshonoraret maksimalt må udgøre 40 % af den samlede tilbudssum for delaftalen?

22. Januar 2024 - Sarah Lindberg, Odense Kommune
Questions
Generelle kommentarer

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til det samlede materiale. Er der uhensigtsmæssige eller uforholdsmæssigt fordyrende krav/forhold?

Ses der fejl, mangler eller uhensigtsmæssigheder bedes disse anført.

Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

Er der forhold, der gør, at I ikke vil byde på opgaven, hører vi meget gerne herom.

22. Januar 2024 - Sarah Lindberg, Odense Kommune
Questions
Miljøkrav

Er de fastsatte miljøkrav passende for markedet? Såfremt I ikke kan leve op til dem, eller at de forhindrer jer i at byde, hører vi gerne herom.

22. Januar 2024 - Sarah Lindberg, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikationer - Krav til Leverandørens materiel

Kan I leve op til de fastsatte krav? Kravene er specifikke, hvorfor I meget gerne må kommentere specifikt på, hvis der er krav I ikke vil kunne leve op til eller generelt ikke giver mening.

22. Januar 2024 - Sarah Lindberg, Odense Kommune
Questions
Tlbudslister

Er struktureringen af tilbudslisterne overskuelig, og er det let gennemskueligt hvordan de skal udfyldes, og om der mangler poster?

22. Januar 2024 - Sarah Lindberg, Odense Kommune
Questions
Tilføjelse af fejemaskiner til 400-serien (cykelstiruter)

Odense Kommune overvejer at supplere 400-serien med fejemaskiner/koste. Der er på portalen vedhæftet et dokument som indeholder oplysninger om de ændrede krav til 400-serien, såfremt det besluttes at tilføje fejemaskiner/koste til ruterne. Ser I nogle uhensigtsmæssigheder i denne tilføjelse?

Såfremt tilføjelsen gør, at I ikke længere ser ruterne som attraktive at byde på, hører vi gerne herom.

26. Januar 2024 - Claus Qvick, Qvick Grønne Service
Questions
ZIp

Hej, Hvordan downloader man alle dokumenterne af en gang?