Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Open/public
Start date: 09-11-2017 - 00:00
End date: 16-11-2017 - 23:59
Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet af "Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere". Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet ved besvarelse af nedenstående spørgsmål.

BEMÆRK: Materiale til kommentering kan tilgås under de enkelte områder i menuen til venstre. 

6. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste
Prisstruktur

Leverandører opfordres til at kommentere på den foreslåede prisstruktur hvor tilbudsgivere skalæ angive en ugepris, bonus samt tilbudt effekt.

Er dette er hensigtsmæssig måde at tilrettelægge prisstrukturen? Hvilke udfordringer kan der være ved denne metode? 

6. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Referencer
Udbudsbilag C

Her bedes leverandører kommentere om hvor vidt kollonen med "Opnået effekt" på referencer er et rimeligt krav?

Er det for leverandører forståeligt hvilket tal der skal indskrives her? 

6. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Referencer
Udbudsbilag G-Spørgeramme

 Vurderer leverandører at det er rimelige or retvisende spørgsmål der vil blive stillet de angivne refferencer?

Har leverandører forslag til yderligere spørgsmål? 

6. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Parallele rammeaftaler

Som det fremgår af Bilag 32- Rammeaftalen vil der blive indgået 3 parallele rammeaftaler (3 leverandører), jf. § 5, stk. 2.

Leverandører bedes kommentere på, om 3 leverandører er et passende antal (ca 80 løbende pladser pr. leverandør om året)? 

Leverandører bedes kommentere på, om hvor vidt fordelingen af borgere mellem de 3 private leverandører er rimelig?

6. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Betalingsbetingelser

Bilag 2, § 12 - vurderer leverandører at der er tale om rimelige betalingsbetingelser?

6. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Sikkerhedsstillelse/Garanti

Bilag 2, § 18.

Ordregiver fastsætter en sikkerhedsstillelse på 15 % af den estimerede omsætning - vurdere leverandører at det er et rimeligt beløb?

Hvad koster det leverandøren at få stillet en garanti, hvor mange % af garantibeløbet? 

6. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udbudsmateriale
pkt 9.2

Der stilles i materialet krav om minimum 1 reference med en omsætning på 4,5 millioner om året - er dette muligt for leverandører at leve op til?

6. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udbudsmateriale
Pkt. 10

I kvalitetsvurderingen stilles der krav om angivelse af stående og forventede behov for virksomhedspladser.

Er det forståeligt hvilke tal ordregiver ønsker at se her?

Har leverandører et forslag til i hvilken form dette kunne være (skabelon)? 

6. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udbudsmateriale
Erfaring

I forbindelse med prækvalifikation vil Ordregiver bl.a. se på tilbudsgiveres dokumenterede erfaringer med at etablere virksomhedspraktikker i private virksomheder (afsnit 11.1)

Har leverandører et forslag til hvordan man bedst gør dette og i hvilken form? 

9. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
kravspecifikation

Har leverandører bemærkninger til de krav der stilles på området?

9. November 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Faglige kvalifikationer
fagligekvalifikationer

Mener leverandører at det er relevante oplysninger der bedes om ifm faglige specifikationer?