Høring af elementer i konsignationskontrakt tværsektorielt stomi

Open/public
Start date: 12-01-2021 - 08:00
End date: 29-01-2021 - 15:00

Odense Kommune vil i efteråret 2021 på vegne af Fælles Servicecenter i Midtjylland offentliggøre et udbud på lager/logistikydelser for de hjælpemidler og telesundhedsprodukter, der udbydes tværsektorielt mellem kommuner og regioner i Syddanmark og Midtjylland. Det første produktområde vil være stomi, og i den forbindelse vil der i produktudbuddet indgå en konsignationskontrakt.

Konsignationskontrakten har været del af en række dialogmøder med produktleverandører, og er nu tilpasset med relevante kommentarer fra møderne.

Konsignationskontrakten indeholder de krav der er til produktleverandørerne, i forhold til at skulle lægge deres produkter på lager hos Ordregivers logistikpartner. Derfor er det også vigtigt, at en fremtidig logistikpartner kan se sig selv i de krav, der stilles til produktleverandørerne. 

Der vedhæftes her udkastet til leveringsbetingelser og konsignationskontrakt. Der er udarbejdet en række spørgsmål, som vi håber, I vil hjælpe os med. Skulle der være øvrige kommentarer, er der også plads til at udfylde disse.