Høring af elementer i konsignationskontrakt tværsektorielt stomi

Open/public
Start date: 12-01-2021 - 08:00
End date: 29-01-2021 - 15:00

Odense Kommune vil i efteråret 2021 på vegne af Fælles Servicecenter i Midtjylland offentliggøre et udbud på lager/logistikydelser for de hjælpemidler og telesundhedsprodukter, der udbydes tværsektorielt mellem kommuner og regioner i Syddanmark og Midtjylland. Det første produktområde vil være stomi, og i den forbindelse vil der i produktudbuddet indgå en konsignationskontrakt.

Konsignationskontrakten har været del af en række dialogmøder med produktleverandører, og er nu tilpasset med relevante kommentarer fra møderne.

Konsignationskontrakten indeholder de krav der er til produktleverandørerne, i forhold til at skulle lægge deres produkter på lager hos Ordregivers logistikpartner. Derfor er det også vigtigt, at en fremtidig logistikpartner kan se sig selv i de krav, der stilles til produktleverandørerne. 

Der vedhæftes her udkastet til leveringsbetingelser og konsignationskontrakt. Der er udarbejdet en række spørgsmål, som vi håber, I vil hjælpe os med. Skulle der være øvrige kommentarer, er der også plads til at udfylde disse.

11. Januar 2021 -
Questions
Varemodtagelse
Produkter til lager og cross docking

Det er besluttet, at de produkter der er en lille omsætning på, vil blive sendt i forbindelse med at borger bestiller produktet. Bestillingen vil blive sendt fra produktleverandør til logistikpartneren, der herefter skal videresende til borger, nogen gange sammen med andre produkter fra lager.

Hvordan arbejdes der med dette fra logistikleverandørens side? Hvilke krav er der i forhold til f.eks. mærkning af produkter til cross docking? Er der noget vi skal være opmærksomme på at stille som krav til produktleverandørerne i forhold til cross docking?

11. Januar 2021 -
Questions
Varemodtagelse
Modtagelse af leverancer

Der er lagt op til, at der varemodtages med en underskrift og en foreløbig godkendelse af det leverede. Er det sådan I gør det? Og hvornår i processen sikres det, at det leverede stemmer overens med følgeseddel og elektronisk fremsendt data om leveringen (med lot, batch etc.) jf. afsnit om kundens kontrol. Beskrivelse af, hvordan dette kan foregå, modtages gerne.

11. Januar 2021 -
Questions
Varemodtagelse
Mærkning, forpakning og emballage

Er bestemmelser passende?

11. Januar 2021 -
Questions
Varemodtagelse
Følgeseddel

Er oplysninger forespurgt til at indgå på følgesedlen passende eller ønskes andet?

11. Januar 2021 -
Questions
Returvarer
Returneringer

Produkter på lageret vil kunne tages retur af produktleverandør, hvis prognosen falder, helt forsvinder, eller det vurderes at restholdbarheden er for kort. Det kan ske enten på initiativ fra vareleverandør eller Fælles servicecenter (os). Det er tanken, at vareleverandøren skal betale for denne opgave, men at opgaven faktureres os, og vi så viderefakturere produktleverandøren. Er denne proces i overensstemmelse med jeres erfaring? Er der noget vi skal være opmærksomme på, at stille som krav til produktleverandøren?

11. Januar 2021 -
Questions
Prognoser
Prognoser og definitioner

Er der input til vores definition af high runners, low runners og passive aftalevarer? Og til krav om minimums og maximum lager? Vi hører gerne om jeres erfaringer på området.

11. Januar 2021 -
Questions
Dataudveksling
Dataudveksling

Vi ønsker at data omkring lagerbeholdning og informationer omkring leverede produkter (lot, batch, udløbsdato) skal kunne udveksles mellem logistikpartner og produktleverandør. Produktleverandører har meget forskellige forudsætninger for at kunne modtage eller udveksle data, også fordi der er meget stor forskel på, hvor stor en omsætning de har på det danske marked, og om der er økonomi til at lave en fuld integration. Da udbud på produkter og udbud på lager og logistik vil løbe parallelt, kan vi ikke beskrive mulighederne fuldt ud til tilbudsgivere på produktdelen, idet vi ikke ved, hvad vi kan kræve af muligheder fra en kommende logistikleverandør.

Kan I skitsere for os, hvordan vi kan ramme både små produktleverandører, der måske er tilfredse med et excelark med data, og en stor produktleverandør, der ønsker fuld integration? Kan vi kræve det hele fra jer som logistikleverandører?

11. Januar 2021 -
Questions
Bod
Mærkning, forpakning og emballage

I de dialogmøder vi har haft, har det været tydeligt, at et fordyrende element er, når man fra produktleverandørens side ikke pakker og mærker produkterne hensigtsmæssigt. Derfor vil der overfor produktleverandørerne være en bod, hvis man ikke sikrer en hensigtsmæssig mærkning og forpakning. Er der andre ting, der kan være fordyrende for jer, og som I vil dække som risikotillæg i jeres prissætning til os, som vi bør lade gå videre til produktleverandøren?

11. Januar 2021 -
Questions
Træk fra lager
First Expired first out

FEFO princip, dette forventer vi, at alle vil kunne efterleve. Er det korrekt?

11. Januar 2021 -
Questions
Spild og svind
Spild og svind

Der er fra samtlige produktleverandører krav til, at man skal oplyses om svinde og brækage. Oplysningerne vil skulle ske med billeddokumentation og oplysninger om varens lot og batch nummer. Man vil fra gang til gang beslutte, om produkterne ønskes retur eller destrueret med dokumentation for destruktion. Er der kommentarer hertil?

11. Januar 2021 -
Questions
Forsikring
Selvrisiko ved spild og svind

Vores produktleverandører ser generelt meget lidt spild/svind, og vil derfor ikke acceptere, at der er en selvrisiko forbundet hermed. Derfor vil det af det kommende udbud fremgå, at logistikpartneren skal erstatte al spild og bortkomst. Er der kommentarer hertil?

11. Januar 2021 -
Questions
Opbevaringssted
Opbevaringssted

Er der kommentarer til kravet?

11. Januar 2021 -
Questions
Underbilag A
Eksempler på dataudveksling

I Underbilag A ses et eksempel på, det data, der skal udveksles ml os, logistikpartner og produktleverandør. Det skal selvfølgelig udveksles elektronisk, på en måde, der giver bedst mulig mening for alle parter. Har I et forslag til hvordan? Hvad er vigtigt for jer at vide, om de varer der skal lagerføres? Der vil være ændringer i hvilke SKU’er der er på lager og prognoserne for disse, men det forventes ikke være store ændringer. Giver overblikket mening?

11. Januar 2021 -
Questions
Øvrige kommentarer
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Varemodtagelse
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Returvarer
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Prognoser
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Dataudveksling
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Bod
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Træk fra lager
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Spild og svind
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Forsikring
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Opbevaringssted
Andet input?

11. Januar 2021 -
Questions
Underbilag A
Andet input?