Høring vedr. drift og vedligehold af boldbanevedligehold samt gartnerydelser ved boldbaner

Open/public
Start date: 03-09-2019 - 00:00
End date: 17-09-2019 - 23:59

Odense Kommune ønsker kommentarer til udbudsmateriale vedr. drift og vedligehold af boldbaner samt gartnerydelser ved boldbaner.


Vi ønsker såvel kommentarer til de stillede spørgsmål, men også meget gerne kommentarer og bemærkninger til det generelle materiale.


Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

Delaftale 1 - Drift og vedligehold af boldbaner

Delaftale 2 - Gartnerydelser ved boldbaner


Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:


Udbudsbetingelser

Udkast til kontrakt

Kvalitetshåndbog for boldbaner

Kvalitetshåndbog for gartnerydelser

Kravspecifikation for boldbaner

Kravspecifikation for gartnerydelser

Tilbudslister


Link til kortmaterialet i høringsperioden


https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=fritid_eliteidraet_udbud_2020&MapCenter=588044.6133880459;6139579.772743463&MapLevel=9.64&Background=3898&Client=Auto


Brugernavn: okn

Password: entreprenør_OK