Samordnet varedistribution - information om læring i OPI projektet

Open/public
Start date: 15-03-2021 - 08:00
End date: 04-07-2022 - 08:00

Odense Kommune og PostNord er gået sammen i et OPI samarbejde om at afprøve muligheden for at samordne vareleveringer til Odense Kommunes bestillende enheder.

Scopet for pilotprojektet er 6 leveringsadresser,  hvoraf 2 er store administrative arbejdspladser, 2 er skoler, og 2 er plejecentre. Bestillinger fra 4 udvalgte vareleverandører vil i pilotprojektets løbetid blive fremsendt til PostNords terminal. PostNord vil samordne bestillinger til den enkelte adresse, og køre ud med bestillingerne dagligt (eller sjældnere, hvis det aftales).

Pilotprojektet er under forberedelse, men ventes at starte 12. april 2021 og løbe til og med oktober 2021.

Denne markedsdialog er oprettet for at informere om den læring der finder sted i projektet, og dermed sikre at PostNord ikke bliver inhabil i forhold til at kunne byde ind på et måske kommende udbud. Markedsdialogen vil kun omfatte information fra projektet, og der vil derfor ikke som udgangspunkt blive besvaret spørgsmål. Man er dog altid velkommen til at kontakte os, hvis der er spørgsmål til projektet. Kontakt da Sandy Lykke Lützen, sall@odense.dk22. April 2021 -
Idea
Pilotprojektes scope
Ændring af scope

Den sidste planlægning af scope viste, at det ikke var muligt at inddrage den ene af de udvalgte leverandører. Da denne leverandørs leverancer udgør de fleste forsendelser til plejecentrene, er de to plejecentre også taget ud af scopet. Det nye scope ser derfor sådan ud:

Udvalgte adresser:

Fase 1

Risingskolen

Provstegaardskolen

Fase 2

Odense Rådhus

Ørbækvej 100

Odense værkstederne Midtbyen

Udvalgte vareleverandører:

Lyreco

Abena

Creativ Company

Leveringsadresser er udvalgte udfra dels et ønske om at opnå erfaring omkring arbejdsgange på forskellige typer af arbejdspladser, og del ud fra antallet af leveringer til den pågældende adresse.

Vareleverandører er udvalgt på baggrund af antallet af leveringer.

22. April 2021 -
Idea
Præsentation af pilotprojekt om samordnet varedistribution
Beskrivelse af pilotprojektet

Se vedhæftede dokument.

12. August 2021 -
Questions
Evaluering af pilotprojektet
Midtvejsevaluering