Manuelle Kørestole til voksne

Open/public
Start date: 25-11-2015 - 00:00
End date: 04-12-2015 - 23:59

Odense Kommune er ved at lægge sidste hånd på udbudsmaterialet for manuelle kørestole til voksne. I den forbindelse vil Odense Kommune sætte stor pris på at få svar på nedenstående spørgsmål, der ikke synes helt klar for Odense Kommune. Derudover må der gerne kommenteres på andre ting i materialet, der kan virker uhensigtsmæssigt eller uklart.

Det forventes at materialet offentliggøres midt i december. Der vil blive givet yderligere tid til at indgive tilbud, da tidspunktet op til jul ikke er velvalgt, men nødvendigt da Odense Kommune ønsker at udbyde efter det nuværende udbudsdirektiv. 
25. November 2015 -
Questions
Vasketemperatur
Vasketemperatur

 

Er markedet i stand til at håndtere disse krav? Hvis ikke, hvilke krav kan produkterne så leve op til?

25. November 2015 -
Questions
IPx klasse på el-dele
El-betjent sædetilt og rygfældning

 

Er kravet om min IPx6 muligt for produkterne at leve op til?

Er det på nogen måde muligt at vaske kørestolen efter min krav til vask, som defineret i kravspecifikationerne, uden at afmontere den elektriske del?

25. November 2015 -
Questions
Kravspecifikationer
Drivhjul

Ordregiver oplever, at det er meget dyrere at købe drivhjul gennem leverandørerne af manuelle kørestole end at købe dem direkte fra underleverandøren. Ordregiver vil gerne købe dem samme sted, men prisforskellen er så stor, at det indtil nu ikke har givet mening.

Hvad er baggrunden for den meget højere pris på nøjagtigt samme produkt?

 

25. November 2015 -
Questions
Kravspecifikationer
Indlægspuder

Til nogle kørestole skal der købes indlægspuder som tilbehør for at brugeren opnår en optimal komfort, mens andre kørestole har en sådan integreret i kørestolen. Ordregiver har i kravspecifikationen på basiskonfigurationen forsøgt at skrive sig ud af, at en sådan indlægspude skal indgå som del af basiskonfigurationen, hvis der findes en sådan.

Kan kravet føre til uhensigtsmæssigheder, som ikke umiddelbart er synlige for Ordregiver?

 

25. November 2015 -
Questions
Kravspecifikationer
Standarder

 

DS/ISP 7176-19:2008 omhandler mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer eller tilsvarende.

Lever manuelle kørestole generelt op til denne standard?

25. November 2015 -
Questions
Rammeaftalen
QR koder og HMI-basen

 

I Rammeaftalens afsnit 5 er der indført et krav om, at QR koder skal være koblet til HMI-basen, hvor det skal være muligt at hente en quick-guide samt vaskeanvisninger til produktet.

Vil dette være muligt, hvis der blev sat en periode af til udvikling af en sådan funktionalitet? I givet fald, hvor lang en periode, ville være realistisk til implementering?

25. November 2015 -
Questions
Rammeaftalen
Køb af enkeltdele til reperation

 

I Rammeaftalens afsnit 4 stilles der krav til, at Ordregiver skal kunne købe enkeltdele til reparation af f.eks. tilbehør eller reservedele. Det opleves, at der f.eks. mangler en prop i en benstøtte, hvor proppen ikke kan købes som enkeltdel og man derfor bliver nødt til at købe en benstøtte.

Vil det være muligt for markedet generelt at kunne levere sådanne enkeltdele, så Ordregiver ikke skal købe hele tilbehørs eller reservedele, når reparation synes muligt?

25. November 2015 -
Questions
Rammeaftalen
Fejlleveringer

 

I Rammeaftalens afsnit 9 beskrives levering og leveringsbetingelser. Ved fejllevering ønsker Ordregiver at Kontrakthaver leverer det korrekte produkt uden forsinkelse og senest 2 hverdage efter reklamation.

Er dette mulig?

25. November 2015 -
Questions
Rammeaftalen
Reservedelsgaranti

 

I rammeaftalens afsnit 26 beskrives ønsket garanti og reklamation. Odense Kommune ønsker, at reservedelsgarantien er så lang som mulig efter produktet er udgået.

Odense Kommune mener, at det skal være muligt at købe reservedele i op til 10 år efter at et produkt er udgået. Er dette muligt? Hvor lang tid vil det give mening at kræve?

25. November 2015 -
Questions
Rammeaftalen
Emballage

 

Odense Kommune vil have tilføjet en beskrivelse af emballage ved levering af kørestole.

Leveres kørestole på paller eller andet genbrugs emballage? I givet fald, hvordan føres der så regnskab med dette? Hvordan vil markedet se på, at der stilles krav om levering i engangsemballage?

25. November 2015 -
Questions
Udbudsmateriale
Udvælgelseskriterier

 

Der stilles min krav i forhold til referencer som flg.:

  • Min 3 sammenlignelige referencer pr delaftale, hvoraf mindst 1 skal påvise en gennemsnitlig årlig omsætning på min 100.000 DKK over en periode på 2 år.

Der stilles krav om en positiv egenkapital

Der stilles krav om en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 mio.

Er der nogle af disse krav, som ikke vil være mulige at overholde for veletablerede leverandører af manuelle kørestole?

1. December 2015 -
Questions
Øvrige spørgsmål/ideer
Spørgsmål

Er der spørgsmål?

1. December 2015 -
Questions
Kravspecifikationer
Mindstekrav

Er der nogen mindstekrav, det vil være svært for en veletableret leverandør at leve op til?