Høring vedr. udbud af tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse

Open/public
Start date: 09-02-2018 - 00:00
End date: 06-03-2018 - 23:59
. Odense Kommune vil i den forbindelse gerne give potentielle leverandører mulighed for at kommentere og komme med inputs til materialet.   Efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 73c, stk. 2 skal kommuner sende borgere, der er visiteret til fleksjob, til en anden aktør med henblik på etablering af fleksjob ved ledighed i 12 måneder. Derfor skal Odense Kommune udbyde opgaven "tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse - individuel jobformidling" (anden aktør)