Udbud på el-kørestole

Open/public
Start date: 15-10-2018 - 00:00
End date: 31-10-2018 - 23:59

Odense Kommune har efter sommerens dialogmøder arbejdet med at få udarbejdet kravspecifikationer og øvrigt materiale til det kommende udbud på el-kørestole.Udbuddet vil indeholde 4 delaftaler på hhv. el-kørestol uden yderligere el-funktioner, el-kørestol forhjulsdrevet, el-kørestol centerdrevet og el-kørestol til mindre børn.

De tre første delaftaler, vil blive udbudt som rammeaftaler og for hver i sær, vil der blive indgået aftale med én leverandør. Aftalen til mindre børn, vil blive udbudt som en rammeaftale, og vil blive indgået med to leverandører. Ved hvert køb, vil konkurrencen blive genåbnet ved miniudbud.

Odense Kommune håber på, at I vil melde ind med nogle brugbare kommentarer til vores spørgsmål, og I er også velkomne til at komme med yderligere kommentarer. Desværre kan vi ikke love, at alle kommentarer tages til efterretning. Vi opfordrer til, at I kommer med kommentarer løbende, som I får set materialet igennem, på den måde bliver høringen til en dialog.