Høring vedr. udbud af sundhedsordning

Open/public
Start date: 09-02-2018 - 00:00
End date: 26-02-2018 - 23:59

Sundhedsordning for alle Odense Kommunes månedslønnede medarbejdere. Brug af sundhedsordningen er skattefrit for medarbejderne, og ordningen skal udelukkende bruges til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader.


Formålet med sundhedsordningen er:
•      At øge sundheden og trivslen hos kommunens ansatte
•      At kompetenceudvikle så bevidstheden om egen sundhed og trivsel øges
•      At styrke arbejdspladsens sundheds- og nærværskultur
•      At forebygge og minimere fravær
•      At kunne igangsætte en hurtig indsats ved arbejdsrelaterede gener
•      At forebygge og minimere gener i bevægeapparatet
•      At understøtte Odense Kommunes image som en moderne arbejdsplads, der interesserer sig for de ansattes helbred og velbefindende
•      At fastholde ansatte i Odense Kommune

Odense Kommune ønsker en sundhedsordning, som i udgangspunkt kommer til at bestå af følgende ydelser: 
•      Behandling (fysioterapi, massage, zoneterapi, kiropraktik)
•      Holdtræning
•      Ergonomisk vejledning
•      Vægttabshold
•      Sundhedstjek
•      Helbredstjek for natarbejdere