Høring vedr. udbud af sundhedsordning

Open/public
Start date: 09-02-2018 - 00:00
End date: 26-02-2018 - 23:59

Sundhedsordning for alle Odense Kommunes månedslønnede medarbejdere. Brug af sundhedsordningen er skattefrit for medarbejderne, og ordningen skal udelukkende bruges til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader.


Formålet med sundhedsordningen er:
•      At øge sundheden og trivslen hos kommunens ansatte
•      At kompetenceudvikle så bevidstheden om egen sundhed og trivsel øges
•      At styrke arbejdspladsens sundheds- og nærværskultur
•      At forebygge og minimere fravær
•      At kunne igangsætte en hurtig indsats ved arbejdsrelaterede gener
•      At forebygge og minimere gener i bevægeapparatet
•      At understøtte Odense Kommunes image som en moderne arbejdsplads, der interesserer sig for de ansattes helbred og velbefindende
•      At fastholde ansatte i Odense Kommune

Odense Kommune ønsker en sundhedsordning, som i udgangspunkt kommer til at bestå af følgende ydelser: 
•      Behandling (fysioterapi, massage, zoneterapi, kiropraktik)
•      Holdtræning
•      Ergonomisk vejledning
•      Vægttabshold
•      Sundhedstjek
•      Helbredstjek for natarbejdere
9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
8.1 Social klausul

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers sociale klausuler i forbindelse med opfyldelse af aftalen.

Kan dette imødekommes? 

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
9.2 Teknisk og/eller faglig formåen

Minimum 3 relevante referencer (relevant erfaring med målgruppen) (der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år)

Kan dette imødekommes? 

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
§ 12 Fakturering

Bilag til fakturaen skal fremsendes elektronisk sammen med selve  fakturaen.

Er det for tungt for leverandøren at lave dette?

Er der økonomi forbundet med det?

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
§ 14 Statistik

 Leverandøren skal levere statistik i henhold til kravsspecifikationen.   Statistik skal fremsendes elektronisk til ordregiver.

Er det for leverandør muligt at stille system til rådighed for ordregiver så vi kan se antal bestillinger, aflysninger, gennemførte mv.?

Det vil også være godt hvis vi kunne se om det er os eller leverandør der har aflyst/afmeldt for sent?

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
2.1 Krav til lokaler

Tilbudsgiver skal etablere in-house klinikker i Odense Kommunes lokaler til fysioterapi, zoneterapi og massage.

 Er der for Odense Kommune en ekstra udgift forbundet med, hvis leverandøren skal stille lokaler til rådighed?

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftale
§ 17 Bod

Stk.1 Bod for fejlbehæftet faktura og mangelfuld/forsinket statistik

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
samlet udbudsmateriale
Udbudsbetingelser

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til udbudsbetingelserne?

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
samlet udbudsmateriale
Bilag 2 - Udkast til rammeaftale

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til udkast til rammeaftale?

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
samlet udbudsmateriale
2.2 Social klausul

 Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til Social klausul?

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
samlet udbudsmateriale
Bilag 4 - Kravspecifikation

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til kravspecifikationen?

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
samlet udbudsmateriale
Udbudsbilag A - Evalueringskrav og tilbudsliste

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til evalueringskrav og tilbudsliste?a

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
samlet udbudsmateriale
Udbudsbilag C - Virksomhedsoplysninger

 Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til virksomhedsoplysninger?

9. Februar 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
samlet udbudsmateriale
Udbudsbilag D - Referencer

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til referencer?