Høring vedr. udbudsmateriale på drift og vedligehold af kirkegårde

Open/public
Start date: 12-10-2022 - 16:15
End date: 21-10-2022 - 23:59

Udbuddet vedrører indkøb af drift og vedligehold af følgende kirkegårde:

  • Assistenskirkegården, Falen 40, 5000 Odense C
  • Dalum Kirkegård, Dalumvej 106, 5250 Odense SV
  • Fredens Kirkegård, Egebæksvej 22, 5000 Odense C.
  • Korsløkke Kirkegård, Ejby Kirkevej 25, 5220 Odense SØ
  • Risingskirkegård, Tornehøjvej, 5000 Odense C.
  • Skovbegravelsesplads Kohaven (kun urnenedsættelser), Kohaveskoven, 5220 Odense SØ

Det drejer sig om vedligeholdelse af grønne områder samt belægninger, snerydning og glatførebekæmpelse, pleje og vedligehold af gravsteder samt særlige arbejder i tilknytning til begravelser og urnenedsættelser.

12. Oktober 2022 -
Questions
Beskæftigelsesklausul

Odense Kommune ønsker at fremme beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige.


Hvor mange særlige medarbejdere vil ordregiver kunne stille krav om?


Hvilke konkrete opgaver vil kunne varetages af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige?


Hvilke grupper af ledige på særlige vilkår har I haft bedst erfaring med at beskæftige, hvis dette har været tilfældet?

- Fleksjobbere, der arbejder nogle timer dagligt?

- Nogle der skal arbejde en hel arbejdsdag?


Hvor mange timer vurderes det, at man kan beskæftige medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige til udførelse af aftalens opgaver?

- Er I ude at køre hver dag?

- Er I på flere lokationer dagligt?


Hvilke øvrige indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked?


12. Oktober 2022 -
Questions
Lærlingeklausul

Ordregiver er i gang med at undersøge muligheden for en model, hvor leverandøren skal overholde ordregivers lærlingeklausul, jf. vedhæftede bilag 5 - men ved umulig overholdelse (pga. mangel på lærlinge) i stedet er forpligtet til at overholde ordregivers beskæftigelsesklausul.

Ordregiver ønsker kommentarer til:

- Hvad leverandøren tænker om en sådan model?

- Hvad leverandøren har af holdning til antallet af årsværk?

- Hvad leverandøren tænker i forhold til beskæftigelsesklausulen mht. opgaver, timeantal, mv., jf. spørgsmålet vedr. verdensmål 8.

12. Oktober 2022 -
Questions
Omstilling til miljøvenlige teknologier

Hvor almindeligt er det for virksomheder i jeres branche at tænke i miljøvenlige maskiner og transportmidler?


Er det realistisk at stille krav til miljøvenlige maskiner og transportmidler?

Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at omstille jeres transportmidler til enten el, CO2-neutrale eller nulemissions-transportmidler?


Mener I, at det er hensigtsmæssigt at vi som ordregiver fastsætter nogle tal eller procenttal for, hvor stor en andel af leverandørens flåde, der skal være eller omlægges til miljøvenlige maskiner og transportmidler?

Hvad ville I sige til, at der lå en ændringsklausul i kontrakten, så vi et aftalt antal gange går ind og vurderer, hvad der er tidssvarende bæredygtigt og ambitiøst? Ift. hvordan teknologien har udviklet sig og hvad der i fremtiden er muligt.

Hvad er potentialet for at øge anvendelsen af miljøvenlige maskiner og transportmidler?


12. Oktober 2022 -
Questions
Ukrudsbekæmpelse

Hvad anvender leverandøren til miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse?

Hvilke indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme en mere miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse?12. Oktober 2022 -
Questions
Affaldshåndtering

Hvordan håndteres affald i dag?

Kan leverandøren gøre noget for biodiversitet?

Kan ordregiver stille krav om, at affald skal håndteres og evt. blive på matriklen, som kompost eller lignende?

Har leverandøren ideer til, hvad man kan stille af krav i forhold til affaldshåndtering?

12. Oktober 2022 -
Questions
Anvendelse af granit

Hvordan sikrer leverandøren, at der sker ansvarlig produktion af den anvendte granit?

Stiller I som leverandør nogle krav til jeres producenter/underleverandører?