Dynamisk indkøbssystem på legepladser

Open/public
Start date: 05-01-2016 - 00:00
End date: 13-01-2016 - 23:59

Odense Kommune og Svendborg Kommune ønsker at oprette et Dynamisk Indkøbssystem til køb af legepladsudstyr. Der vil efter al sandsynlighed blive oprettet ét Dynamisk Indkøbssystem per kommune, hvilket betyder at der vil køre to parallelle udbud, da det p.t. ikke er muligt at slå dem sammen. Udbuddene vil indholdsmæssigt på nær få punkter være identiske.

 

Materialet der lægges til høring er et materiale, der tager udgangspunkt i Odense Kommunes nuværende system, dog tilpasset i forhold til de erfaringer, der er blevet gjort i løbet af de sidste år. Der er lavet yderligere mindstekrav til materialer ud fra et ønske om, at der i de to kommuner købes legepladsudstyr af god kvalitet. Der er også udarbejdet en vedligeholdelsesoversigt, der skal benyttes til at vurdere, hvor vedligeholdelsestung en legeplads er.

 

Odense Kommune og Svendborg Kommune ser frem til input fra legepladsleverandører samt andre, i forhold til det vedlagte materiale. Giv gerne input løbende, så der er mulighed for at kommentere på det.