Krav til QR-koder på genbrugshjælpemidler

Open/public
Start date: 05-09-2018 - 00:00
End date: 19-09-2018 - 23:59

Odense Kommune stiller i sine udbud på genbrugshjælpemidler krav til, at der ved levering skal være påmonteret en QR kode, der linker til en Quick guide på HMI basen.

Da kravene stadig debatteres hver gang der kommer et nyt udbud ud, og fordi Odense Kommune overvejer at tilslutte sig SKI udbuddet på genbrugshjælpemidler, ønsker vi ved dialog at komme frem til en løsning markedet og Odense Kommune kan leve med.

3. September 2018 -
Questions
QR-koder påmonteret ved levering og link til hmi basen
Produktområder, hvor krav ikke er et problem?

Er der produktområder, for hvilke, ovennævnte problemstillinger ikke er relevante? Her tænkes f.eks.  på produktområder, hvor produktionen sker lokalt og der derfor ikke er en ekstra arbejdsgang forbundet med krav om påmonteret QR-kode.

3. September 2018 -
Questions
QR-koder påmonteret ved levering og link til hmi basen
Link til HMI-basen

Hvis der ikke skal linkes direkte til HMI basen, hvad skal der så linkes til? Vil det leve op til, at vi skal kunne tilgå en quick guide også når produktet er udgået? Vil det være enkelt for de pågældende terapeuter at benytte?

3. September 2018 -
Questions
QR-koder påmonteret ved levering og link til hmi basen
Hvad koster kravet?

Hvad vurderes det at koste ekstra, at QR kode ønskes påmonteret ved levering?

3. September 2018 -
Questions
QR-koder påmonteret ved levering og link til hmi basen
Konkurrence om aftalen

Hvis Odense Kommune fremover fastholder kravene til QR koder som de er nu, vil I så byde ind på aftalerne? Differentier gerne svar i forhold til påmontering af QR kode ved levering og link til HMI basen.

3. September 2018 -
Questions
QR-koder påmonteret ved levering og link til hmi basen
Merpris for montering af QR kode

 I det kommende SKI udbud, vil der sandsynligvis skulle bydes ind med en merpris for at få QR koden monteret forud for levering. Vil dette være en holdbar løsning, eller vil dette afholde jer fra at byde ind?

3. September 2018 -
Questions
QR-koder påmonteret ved levering og link til hmi basen
Andre kommentarer

Er der øvrige kommentarer til kravene om QR koder?