Afsluttende markedsdialog vedrørende udbud af gaderenholdelse 2022

Open/public
Start date: 06-09-2021 - 11:00
End date: 19-09-2021 - 23:59

Odense Kommune udbyder snarligt gaderenholdelse. Udbuddet omfatter fjernelse af affald (fejning), tømning af affaldsbeholdere samt ukrudtsbekæmpelse. Odense Kommune ønsker at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.