Høring vedr. udbudsmateriale på materialer til fremstilling af personligt, medicinck udstyr

Open/public
Start date: 12-10-2020 - 12:00
End date: 22-10-2020 - 12:00

Materialer til fremstilling af personligt, medicinsk udstyr, inddelt i følgende delaftaler:

  • Delaftale 1 - Orto, herunder retentionstråde, TPA, ansigtsbuer, rør til nakketræk, skruer, akryl, fræsere.
  • Delaftale 2 - Klinisk - aftagelig protetik, herunder akryl, monomer.
  • Delaftale 3 - Protesetænder


12. Oktober 2020 -
Questions
Udbudsbetingelser

9.2 Vil leverandøren kunne efterkomme kravet vedr. økonomi?

9.3 Vil leverandøren kunne efterkomme kravet vedr. referencer?


Har leverandøren nogen generelle kommentarer til udbudsbetingelserne?

12. Oktober 2020 -
Questions
Udbudsbilag A - Tilbudsliste

Har leverandøren nogen generelle kommentarer til tilbudslisten? 

Kan alle materialerne leveres og samtidig efterleve kravene i bilag 1 – Kravspecifikationen?

12. Oktober 2020 -
Questions
Udbudsbilag B - Vareprøver

Har leverandøren nogen generelle kommentarer til listen med vareprøver?

12. Oktober 2020 -
Questions
Bilag 1 - Kravspecifikation

3.1 Akrylfarve: Kan leverandøren efterkomme dette krav?

3.2 Ivocap system: Kan leverandøren efterkomme dette krav?

3.4 Biokompatible materialer: Kan leverandøren efterkomme dette krav?


Har leverandøren nogen generelle kommentarer til kravspecifikationen?

12. Oktober 2020 -
Questions
Bilag 2 - Udkast til rammeaftale

§ 9.4: Hvor mange års garanti yder leverandøren ved mangler ved materialerne?

§ 17, stk. 4: Har leverandøren standarder for, hvornår afhjælpning og omlevering senest skal ske?


Har leverandøren nogen generelle kommentarer til rammeaftalen?


12. Oktober 2020 -
Questions
Fokusområde til verdensmål 9

Leverandøren bedes svare på spørgsmålene i vedhæftede skema under fokuspunkt 1, evt. ved at indsætte svar i anden farve under hvert spørgsmål.

12. Oktober 2020 -
Questions
Fokusområde til verdensmål 12

Leverandøren bedes svare på spørgsmålene i vedhæftede skema under fokuspunkt 2, 3 og 4, evt. ved at indsætte svar i anden farve under hvert spørgsmål.

12. Oktober 2020 -
Questions
Verdensmål generelt

Har leverandørerne selv et bud på andre verdensmål, som kan spilles ind i nærværende udbud?