Høring vedr. udbudsmateriale på materialer til fremstilling af personligt, medicinck udstyr

Open/public
Start date: 12-10-2020 - 12:00
End date: 22-10-2020 - 12:00

Materialer til fremstilling af personligt, medicinsk udstyr, inddelt i følgende delaftaler:

  • Delaftale 1 - Orto, herunder retentionstråde, TPA, ansigtsbuer, rør til nakketræk, skruer, akryl, fræsere.
  • Delaftale 2 - Klinisk - aftagelig protetik, herunder akryl, monomer.
  • Delaftale 3 - Protesetænder


12. Oktober 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser

9.2 Vil leverandøren kunne efterkomme kravet vedr. økonomi?

9.3 Vil leverandøren kunne efterkomme kravet vedr. referencer?


Har leverandøren nogen generelle kommentarer til udbudsbetingelserne?

12. Oktober 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Udbudsbilag A - Tilbudsliste

Har leverandøren nogen generelle kommentarer til tilbudslisten? 

Kan alle materialerne leveres og samtidig efterleve kravene i bilag 1 – Kravspecifikationen?

12. Oktober 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Udbudsbilag B - Vareprøver

Har leverandøren nogen generelle kommentarer til listen med vareprøver?

12. Oktober 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Bilag 1 - Kravspecifikation

3.1 Akrylfarve: Kan leverandøren efterkomme dette krav?

3.2 Ivocap system: Kan leverandøren efterkomme dette krav?

3.4 Biokompatible materialer: Kan leverandøren efterkomme dette krav?


Har leverandøren nogen generelle kommentarer til kravspecifikationen?

12. Oktober 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Bilag 2 - Udkast til rammeaftale

§ 9.4: Hvor mange års garanti yder leverandøren ved mangler ved materialerne?

§ 17, stk. 4: Har leverandøren standarder for, hvornår afhjælpning og omlevering senest skal ske?


Har leverandøren nogen generelle kommentarer til rammeaftalen?


12. Oktober 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Fokusområde til verdensmål 9

Leverandøren bedes svare på spørgsmålene i vedhæftede skema under fokuspunkt 1, evt. ved at indsætte svar i anden farve under hvert spørgsmål.

12. Oktober 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Fokusområde til verdensmål 12

Leverandøren bedes svare på spørgsmålene i vedhæftede skema under fokuspunkt 2, 3 og 4, evt. ved at indsætte svar i anden farve under hvert spørgsmål.

12. Oktober 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Verdensmål generelt

Har leverandørerne selv et bud på andre verdensmål, som kan spilles ind i nærværende udbud?