Transport af hjælpemidler - høring

Open/public
Start date: 29-03-2021 - 13:00
End date: 14-04-2021 - 17:00

Udbuddet på transport af hjælpemidler i Odense Kommune offentliggøres snart.

Materialet sendes her i høring, med spørgsmål. Andre kommentarer modtages gerne.

29. Marts 2021 -
Questions
Bilag 3
Beskæftigelsesklausul

Bilag 3 er den beskæftigelsesklausul, der påtænkes at stilles krav om ved udførelse af kontrakten.

Er omfanget acceptabelt?

29. Marts 2021 -
Questions
Kontrakt
§ 13 prisregulering

Priserne foreslås reguleret årligt, med max udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for varegruppe 07. Transport. Idet aftale træder i kraft 1. november 2021, giver det ikke mening at se på hvordan indekset har udviklet sig i 2021. Vil det i stedet give mening at sige, at priserne er faste det første 1½ år, og så se på udviklingen i 2022? Hvis ikke, er der så et andet forslag?

29. Marts 2021 -
Questions
Kontrakt
§ 22 Klage og pålagt ophør

Kan det aftales, at indirekte tab ikke erstattes, skulle Ordregiver blive pålagt at opsige kontrakten?

Erstatning for direkte tab foreslå maksimalt at kunne udgøre 10.000 kr., vil det være acceptabelt?

29. Marts 2021 -
Questions
Kontrakt
§ 23 Forsikring

Der er tilføjet en direkte formulering omkring forsikring, og at leverandøren også hæfter for skader som evt. underleverandører eller andre der udfører arbejdet er ansvarlige for. Er dette tydeligt nok, og er det acceptabelt at formulere det på denne måde? 

29. Marts 2021 -
Questions
Kontrakt
§ 16 stk 2 Ændring af krav til CO2 neutrale kørsler

Er ændringsklausulen tydeligt nok beskrevet?

29. Marts 2021 -
Questions
Kontrakt
Andet input?

29. Marts 2021 -
Questions
Kravspecifikation
2.4 Statistik på kørsler

Som beskrevet kan der være et udsving i antallet af daglige kørsler. Der er lavet statistik på en længere periode, jf. afsnit 2.4. Er det tilstrækkelig information der fremgår her? Det vil ikke være muligt for Odense Kommune at planlægge og forudsige antallet af kørsler.

29. Marts 2021 -
Questions
Kravspecifikation
5.3 Kørsler fra nødlageret

Opgaven med at køre hjælpemidler fra nødlager i nødlagerets åbningstid søges begrænset mest muligt fra Odense Kommunes side. Der er dog set en stigning i antallet. Månedlige kørsler i 2020 er oplyst i afsnit 5.3. Der kan dog i 2020 have været faktorer der gjorde, at tallet er højere end det normalt vil være, og derfor er der i tilbudslisten gjort plads til, at man dels byder ind med en månedlig pris på drift af nødlager med op til 20 månedlige kørsler, samt en månedlig tillægspris for mellem 21-32 kørsler.

Er det formuleret tilstrækkeligt præcist, og giver det mening? Se endvidere i Udbudsbilag A, fane 3 "tilbudspriser".

29. Marts 2021 -
Questions
Kravspecifikation
5.11 Ekstraordinær situation

Odense Kommune ønsker at leverandøren skal kunne træffes og stå til rådighed, skulle en helt ekstraordinær situation opstå. Det kunne være brand, hvor man hurtigst muligt skal have flyttet hjælpemidler fra et sted til et andet. Vil det være et rimeligt krav at stille, at i sådanne situationer, vil der være et telefonnummer hvor man altid vil kunne få fat i leverandøren?

29. Marts 2021 -
Questions
Kravspecifikation
6 Bæredygtighed

Odense Kommune var ikke klar til at stille krav til CO2 neutrale køretøjer fra aftalestart. Der er derfor indarbejdet en ændringsklausul. Fremgår det tydeligt nok, hvad der skal oplyses herom i Udbudsbilag A?

29. Marts 2021 -
Questions
Kravspecifikation
6 Bæredygtighed

Er kravene til Euronorm 6 og energiklasse A acceptable?

29. Marts 2021 -
Questions
Kravspecifikation
Andet input?

29. Marts 2021 -
Questions
Tilbudsbesvarelse
Kommentarer til Udbudsbilag A - Tilbudsbesvarelse?

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
Udkast til kontrakt - paragraf 7

Samme vilkår omkring opsigelse begge veje vil være mest fair.

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
Paragraf 11 - kvalitetssikring - reklamtioner

Har Odense Kommune faste skabeloner til reg. af reklamationer i dag ? Vi reg. i dag alt i Codan skadestop, og kunne forslår et tilsvarende system at reg. alle reklamtioner, for at kunne trække statistik + få let oversigt  alle evt. reklamationer. 

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
Pris - paragraf 12

Alternativ til faste priser, kunne være timepriser - med GPS registrering  af forbrugt tid som foreslået af andre også.  

I den periode hvor der bruges dieselbiler, kunne man også overveje et olietillæg - defineres hvordan man udregner  tillæg måned for måned. Olien svinger meget, og hvis det skal ligges ind i prisen - vil hver enkelt leverandør indregne  risikoen for de svingende oliepriser.   

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
Paragraf 15 - statistik ...

Statistik kan laves ud fra de data / oplysninger Odense Kommune fremsender til Leverandøren, dvs på alle elektroniske data. Udarbejdes efter ordregivers anvisninger - ved i hvilken anvisninger på nuværende tidspunkt ?   Leveres der statistik på lignende vis under den nuværende kontrakt ?

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
paragraf 16 - ændringer

"Bedst mulige varsel " ? kan det blive mere konkret ?

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
paragraf 17

Misligholdelse "dvs en hvilken som helst mangel, forsinkelse, forsinkelse, fejlleverance " - som jeg læser kan Kommunen opsige kontrakten ved selv meget små fejl ? Når det er defineret sådan, det er helt sikkert ikke hensigten - el. måske jeg bare misfortolker ordlyd ??


Jeg synes den skal formuleres mere præcist, så man ved helt præcist hvad der er misligholdelse under kontrakten er..


"enhver forsinkelse , som er væsentlig for ordregiver" - 5 min. / 1 dag  andet ?? Ønske om at det mere klar formulering.


Erstatning: "mangler ved leverancen" - jeg tager det som logik - at det kun gælder når der ligger fejl fra leverandøren side ? 

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
Bod - erstatning

Er det ikke rimeligt, at de boder / erstatninger og rettigheder vedr. opsigelse - gælder begge veje.


Hvis ordregiver kan opsige leverandør ved misligholdelse, er det vel fair at det samme gælder den anden vej - i Paragraf 19 er følgende gældende for ordregiver " ordregiver misligholdelse bedømmes efter dansk rets alm. regler om misligholdelse"


Vi ligger hånden på kogeplade for at yde en superservice overfor vores fælles kunde i Odense, så er det vel rimeligt at der er samme vilkår i begge retninger ??

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
paragraf 22 - opsigelse ved annullation

Det kan aftales at der et max. beløb mellem parterne.   Odense Kommune skal være opmærksomme på, at det aftalte max. beløb vil blive væsentligt højere når/hvis elbiler benyttes til opgaven. Vi kan ikke på samme måde bruge elbiler til produktion til andre transportopgaver, pga de begrænsninger der på rækkevide pr. opladning mv. 

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
Paragraf 23 - forsikring

Ja det skal definere mere klart, og at der skal være et max. på alt vedr. forsikring - og dette skal afstemmes med leverandøren dækninger hos leverandøren forsikring.      I dag udfører vi eks. alle transporter jv. CMR-loven, der klar definerer ansvarbegrænsninger + regler i forbindelse med reklamtioner/skader.

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
paragraf 28 - rettigheder

max. erstaning beløb - ligesom det er indsat i "udkast til kontrakt" i andre paragrafer.

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
2.4 kørsler - statistik

2.3 typer af hjælpemidler

Statistik på hvor mange senge der leveres "op ad trappe" ? Og hvor mange gange det lovmæssigt er 2 mand der skal være ved levering af senge hos borgeren ?


Chauffør ikke agere flyttemand, hvis forhold ikke er klargjort - så det er en "flyttemand" situation - skal chauffør scanne forgæves / ringe til hjælpemiddel for yderligere ordre ?


Hvordan er forhold hvor man ikke kan leveret et hjælpemiddel uden at "støde" på karme hos borger løst tidligere ? Ringer ind forholdsordre ? senge skilles mere ad, og ekstra betaling ??

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
samme dags levering

Ligger der historiske data på hvor mange samme dag leveringer der er udført årligt ?

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
2.6.4.

priser på ordrer med og uden seng "hvor hele ordren er forgæves" - kan i forklare det nærmere ?

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
2.7.2 senge

"HVis chf. selv vælger at skille seng ad i forbindelse med returnering" - eneste logik for at gøre det, er vel at sengen ikke ellers kan bringes ud af borgeren hjem ud til bilen ?  Eller forekommer det også i andre situationer ? ide om hvor tit det foregår årligt ?

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
2.7.2

"lønudgift til ekstra chauffør" ved lev. af senge. Ved leverandør altid på forhånd hvornår der er behov for 2 mand til levering / afhentning af senge, så det kan planlægges ?  

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
2.8 emballering

"hunde"(transportvogn) er der stregkoder på alle hunde  ? 

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
3. koordinering af transportopgaven

Nogen statistik over 

hvordan formiddag lev. - eftermiddag  lev. - tidsintervaller 2 timer ok, fordeler sig over et år ?? ca. % fordeling ?


13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
3.5.1.

Ingen omlæsning . Vi har terminal meget tæt på Landbrugsvej - og vil i nogle tilfælde med fordel kunne læsse en hel  størrebil til fordeling til ture fra egen terminal. 

Er det absolut no go med omlæsning ?

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
3.5.2 afhentninger

Hvornår  er de adviseret?

Grønne + røde manilla sedler -  en del manuelle processer chauffør skal skrive på manila seddel, nogen måder hvorpå det evt,. kan forudfyldes - og gøre mere strømlinet ?

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
3.5.4. morsafhentninger

Nogen grænse på hvor lang tid en chf. - kan / må bruge på at "efterspørge"  manglende hjælpemidler, anført på ordreseddel. Logisk spørger man, og ting findes hurtigt - det er vel ikke meningen at en chf. skal vente i "lang tid" på der findes "manglende hjælpemidler" ?  Nogen erfaringer der kan deles her ?


13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kontrakt
5.3. Udbudsbilag A - ja det er forståeligt.

ja det er forståeligt.

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Kravspecifikation
Euronorm 6 - energiklasse A

Alle SDL's biler har EURO norm 6 - men energiklasse A - har ingen af os hørt om , kan i hjælpe os der ??

13. April 2021 - Jens Fosvig, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
Questions
Energiklasse A

Sorry - vi har fundet det.. aldrig gået glemt spørgsmål - sorry