Høring vedr. udbud af snerydning og glatførebekæmpelse omkring Odense Kommunes ejendomme

Open/public
Start date: 22-01-2019 - 00:00
End date: 01-02-2019 - 23:59

Udbuddet vedrører vintervedligeholdelse af områderne omkring Odense Kommune ejendomme, hvor der skal sneryddes og glatførebekæmpes på visse stier, gangarealer, fortove og lignende.


Der gøres opmærksom på, at der er tale om 4 forskellige delaftaler, men udkast til kontrakt mv. er stort set ens for alle delaftalerne. Der er således kun udarbejdet ét udkast til kontrakt inkl. bilag, der dækker alle delaftaler. Det er tydeligt markeret, såfremt der er forskelle i indholdet i de forskellige delaftaler.


Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.

22. Januar 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser inkl. rammeaftale
Bodsbestemmelser

Hvad tænker markedet om bodsbestemmelserne i rammeaftalen?

22. Januar 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Relevant Prisindeks
Prisindeks

Odense Kommune ønsker input til, hvilket prisindeks der skal prisreguleres efter.

22. Januar 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser inkl. rammeaftale
Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til udbudsmaterialet, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

22. Januar 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Arbejds- og socialklausul
Arbejds- og socialklausul

Odense Kommune ønsker at gøre opmærksom på, at ordregiver benytter sig af arbejds- og socialklausuler. Såfremt tilbudsgiver har kommentarer, modtager Odense Kommune dem meget gerne.