Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

Open/public
Start date: 16-10-2017 - 00:00
End date: 25-10-2017 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet af "Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere". Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet ved besvarelse af nedenstående spørgsmål.

BEMÆRK: Materiale til kommentering kan tilgås under de enkelte områder i menuen til venstre. 

16. Oktober 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Social klausul

Mener tilbudsgiverne at det er rimeligt at stille krav om ansættelse af 1 langtidsledig mv for en omsætning på mellem 3-6 millioner om året?

16. Oktober 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Erhvervsansvarsforsikring

Der stilles krav om at leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid skal opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Kan leverandørerne leve op til dette?

16. Oktober 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Andet

Her bedes leverandørerne angive evt. yderligere bemærkninger til rammeaftalen.

16. Oktober 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Referencer
Udbudsbilag C

Er det forståeligt hvilket tal der skal udfyldes i den sidste kollone - opnået effekt? Skriv venligst, om hvor vidt der er brug for yderligere beskrivelse af hvordan effekten skal opgøres og angives i Udbudsbilag C.

Er det for tilbudsgiverne muligt at oplyse tallet ift. de angivne referencer?

16. Oktober 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Referencer
andet

Er der noget i Udbudsbilag C der skal tydeliggøres eller omformuleres?

16. Oktober 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Referencer
Udbudsbilag G

Vurderer leverandørerne at det er rimelige spørgsmål at stille udvalgte referencer? Har I forslag til andre spørgsmål/emner?

16. Oktober 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udbudsmateriale
Mindstekrav

Afsnit 9.1 - Har leverandørerne bemærkninger til de stillede mindstekrav til referencer, omsætning samt økonomiske nøgletal?

16. Oktober 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udbudsmateriale
Tildelingskriterier

Afsnit 10 - har leverandøren andre forslag til kvalitetsvurderingen end dem i afsnit 10 angivne?

20. Oktober 2017 - Anonymous
Questions
Bilag 1-Kravspecifikation
Effekt
20. Oktober 2017 - Anonymous
Questions
Udbudsmateriale
Rammer for besvarelsen

Der er ikke angivet rammer for besvarelsen i form af f.eks. sidetal. Vores erfaring er, at en sådan ramme er en god vejledning for tilbudsgiver i udarbejdelsen af tilbuddet og derudover må det forventeligt give bedre sammenligningsgrundlag på tværs af indkomne tilbud.