Høring i forbindelse med udbud af vikarydelser til rengøring og køkken

Open/public
Start date: 01-01-2018 - 00:00
End date: 15-01-2018 - 23:59
Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet af vikarydelser til rengøring og køkken. Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet, bl.a. ved besvarelse af nedenstående spørgsmål.

Udbuddet vil omfatte tre delaftaler, der omfatter vikarydelser til:

  1. Rengøring i borgerens eget hjem (rengøringsassistenter)
  2. Rengøring på skoler, plejehjem, børnehaver og administrative arbejdspladser (rengøringsassistenter)
  3. Køkken (hus- og ernæringsassistenter)

Der vil være mulighed for at afgive tilbud på en eller flere delaftaler, og Odense Kommune imødeser derfor svar fra leverandører, der er interesserede i en eller flere af ovenstående delaftaler.