Høring i forbindelse med udbud af vikarydelser til rengøring og køkken

Open/public
Start date: 01-01-2018 - 00:00
End date: 15-01-2018 - 23:59
Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet af vikarydelser til rengøring og køkken. Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet, bl.a. ved besvarelse af nedenstående spørgsmål.

Udbuddet vil omfatte tre delaftaler, der omfatter vikarydelser til:

  1. Rengøring i borgerens eget hjem (rengøringsassistenter)
  2. Rengøring på skoler, plejehjem, børnehaver og administrative arbejdspladser (rengøringsassistenter)
  3. Køkken (hus- og ernæringsassistenter)

Der vil være mulighed for at afgive tilbud på en eller flere delaftaler, og Odense Kommune imødeser derfor svar fra leverandører, der er interesserede i en eller flere af ovenstående delaftaler. 

21. December 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Aftalebestemmelser
Prisregulering

Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt priserne skal være faste i hele rammeaftalens løbetid (4 år), eller om der skal være mulighed for prisregulering.

Ønsker I, at der er mulighed for at foretage en prisregulering eller vil I foretrække, at priserne er faste i hele rammeaftalens løbetid?

 Såfremt I ønsker mulighed for prisregulering, hvilket indeks vil det da være hensigtsmæssigt at regulere efter? 

21. December 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Aftalebestemmelser
Erhvervsansvarsforsikring

Odense Kommune ønsker at stille krav om en passende erhvervsansvarsforsikring, men ønsker hjælp til fastsættelse af forsikringens størrelse.

Hvad mener I kunne være en passende årlig dækningssum på en erhvervsansvarsforsikring?

21. December 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Aftalebestemmelser
Leveringsgrad

Odense Kommune har ofte behov for at bestille vikarer med kort varsel - som oftest dagen før. Det ønskes samtidig, at flest mulige vagter kan dækkes.

Vil det være muligt at opfylde et krav om en leveringsgrad på 95 %?

Er der mulighed for, at I kan imødekomme en højere leveringsgrad - i så fald hvilken?