Høring i forbindelse med kommende udbud af Grafiske Ydelser (KomUdbud)

Open/public
Start date: 09-06-2017 - 00:00
End date: 04-07-2017 - 23:59

KomUdbud – der er en sammenslutning af en række jyske og fynske kommuner – er i gang med at forberede det kommende udbud af Grafiske Ydelser.

Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udbudsmaterialet, blandt andet ved besvarelsen af nedenstående spørgsmål.

Der vil blive tale om udbud af en række delaftaler. Opmærksomheden henledes på, at der både er stillet spørgsmål, der er generelle for alle delaftaler, men også spørgsmål der relaterer sig til de enkelte delaftaler. Se eventuelt opdelingen heraf under "Områder" ude i venstre side. I må meget gerne besvare de spørgsmål, der er generelle for alle delaftaler, samt spørgsmålene til de delaftaler, der er relevante for jeres virksomhed.

Opdelingen i delaftaler ser pt. således ud: 

  • Delaftale 1 – Trykkeri (kopi/print, offsettryk, digitaltryk, kuverter med tryk).
  • Delaftale 2 – Storprint (storformat, flag, bannere, markiser, roll-ups, gågadebannere, facadebannere, beachflag, messestande, stofbannere).
  • Delaftale 3 – Skilte, autodekoration mv. (facadeskilte, naturskilte, pyloner, galger, autodekorationer, byggepladsskilte, indendørsskilte, lysskilte, neonskilte, flag, flagstænger, stilladsreklame, vejsideskilte (med reklamer/kampagner mv.)).
  • Delaftale 4 – Foto- og filmproduktion (fotografier, større filmproduktion, SoMe filmproduktion – inkl. redigering).
  • Delaftale 5 – Reklamebureauydelser (layout af plakater/foldere/brochurer/bannere, udarbejdelse af kampagnekoncepter, design og layout af magasiner og nyhedsbreve, gimmicks til kampagner, tekstforfatning, tryk/kopi forbundet med opgaven, PR/journalistik, digital og viral markedsføring, webdesign, web-annoncer, events).

Såfremt I har spørgsmål eller øvrige bemærkninger, der ikke relaterer sig til nogle af de anførte spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at skrive dette ind som et særskilt punkt.