Genbrugshjælpemidler (2017/2018)

Open/public
Start date: 12-01-2018 - 00:00
End date: 28-02-2018 - 23:59

 Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af genbrugshjælpemidler. Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet ved besvarelse af nedenstående spørgsmål. 

Følgende områder udbydes: 

- Badetaburetter

- Toiletforhøjer

- Badetoiletstole

- Plejesenge

- Glidepuder og -stykker samt vendelagner

- Personløftere

Den forventede tidsplan er som følger:

- Offentliggørelse af endeligt materiale: start marts

-  Tilbudsfrist: start april 

- Kontraktstart: 1. juli 2018 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 6 - glidepuder, -stykker og vendelagner
Kommentarer til delaftale 6

Er der kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 6? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 5 - personløfter
Kommentarer til delaftale 5

Er der kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 5? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Kommentarer til delaftale 4

Er der øvrige kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 4? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 3 - badetoiletstole
Kommentarer til delaftale 3

Er der øvrige kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 3? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 2 - toiletforhøjer
Kommentarer til delaftale 2

Er der øvrige kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 2? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 1 - badetaburetter
Kommentarer til delaftale 1

Er der kommentarer til kravspecifikationen, tilbudslisten eller øvrige krav til delaftale 1? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation og tilbudslister
Kommentarer til kravspecifikationen og tilbudslisten (generelle)

Er der øvrige spørgsmål eller kommentarer til kravspecifikationerne og tilbudslisterne helt generelt? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til rammeaftalen
Udkast til rammeaftalen

Er der spørgsmål eller kommentarer til udkastet til rammeaftalen? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Kommentarer til udbudsbetingelser

Er der kommentarer eller spørgsmål til udbudsbetingelserne? 

Attached documents
28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 2 - toiletforhøjer
Væghængte toiletter

Vil det være et væsentligt fordyrende element, hvis Odense Kommune stiller krav om, at toiletforhøjeren også skal kunne passe til vægthængte toiletter? 

Er det et krav, der kan opfyldes? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation og tilbudslister
QR-koder og HMI-nummer

Kan kravet til QR-koder og HMI-nummer på alle produkterne opfyldes? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 3 - badetoiletstole
Vægtgrænse

Vil det være et fordyrende element, hvis vi stiller krav om, at badetoiletstolen som minimum skal have en max brugervægt på 140 kg?

Kan kravet opfyldes? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 2 - toiletforhøjer
Armlæn

Kan vi stille krav om, at det samme armlæn skal kunne passe til de forskellige toiletforhøjere/sæde? 

Alternativ stille krav om at de armlænet skal passe til begge toiletforhøjere, såfremt der tilbydes to forskellige med to forskellige højder? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation og tilbudslister
Vaskekrav

Kan der leves op til vaskekravene, der er angivet i kravspcifikationerne på alle produkterne? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Håndbetjeninger

Kan Odense Kommune stille krav om, at leverandøren skal tilbyde flere forskellige håndbetjeninger, der opfylder forskellige behov?

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Nødfir

Kan Odense Kommune stille krav om nødfir? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 2 - toiletforhøjer
Justerbare armlæn

Findes der justerbare armlæn (i bredden)? I så fald, kan Odense Kommune stille krav om, at dette skal kunne tilbydes?

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 3 - badetoiletstole
Indstilling af nakkestøtte

Kan der stilles krav om, at indstilling af nakkestøtten skal kunne ske uden brug af værktøj? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Sengegalgen

Kan Odense Kommune stille krav om at hsengegalgen skal kunne låses i forskellige stillinger/positioner? 

28. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Reservedele

Er der reservedele, der mangler på tilbudslisten?  

30. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Diverse propper

Med "diverse propper" menes propper til sengen. Vil "afskærmningspropper" være et bedre alternativ? Hvordan kan det bedst defineres i kravspecifikationen og tilbudslisten? 

30. November 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Motorer

Er det muligt, at Odense Kommune kan stille krav om, at samtlige varenumre på motorer til sengen skal angives i tilbudslisten, og at der skal angives én pris, der gælder for alle motorerne? 

15. December 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Led og sliddele

Er det muligt, at Odense Kommune kan stille krav om, at samtlige varenumre på led og sliddele til sengen skal angives i tilbudslisten, og at der skal angives én pris, der gælder for alle led og sliddele?

15. December 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Rammer

Er det muligt, at Odense Kommune kan stille krav om, at samtlige varenumre på rammer til sengen skal angives i tilbudslisten, og at der skal angives én pris, der gælder for alle rammerne?

15. December 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Løftearme

Er det muligt, at Odense Kommune kan stille krav om, at samtlige varenumre på løftearme til sengen skal angives i tilbudslisten, og at der skal angives én pris, der gælder for alle løftearmene?

15. December 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Vaskekrav

Odense Kommune påtænker at efterprøve, hvorvidt sengen samler vand. Følgende formulering af efterprøvning tænkes at anvendes: "Der må ikke komme vand ud, når sengen har stået til tørre i skråtstillet postion/på hund i 10-15 minutter, og derefter stillet i vandret position." 

Giver det mening at beskrive kravet på den måde? Hvis nej, hvordan vil det give mening at efterprøve, hvorvidt sengen ikke samler vand?

Hvordan bør grænsen for, hvad for meget vand er, defineres? 

Er det en uhensigtmæssig måde at gøre det på? Er der en eventuel anden måde, vi kan sikre, at sengen ikke samler vand? 

15. December 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation og tilbudslister
Krav til fjernbetjening

Giver det mening at stille følgende krav til håndbetjeningen?

Håndbetjeninger der er testet i henhold til EN 61058-2-1 Afbrydere til apparater – Del 2-1: ”særlige bestemmelser for afbrydere til bøjelige ledninger” vil også kunne godtages. 

Dette gælder for samtlige produkter med en håndbetjening. 

Håndbetjening skal kunne tåle at falde 1000 gange på gulvet – i henhold til prøvningsmetode i: 

DS/EN 60068-2-31 Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Prøvning Ed: Frit fald – og stadig kunne fungere sikkert.

15. December 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 3 - badetoiletstole
Opladning og strømforbrug

Er det muligt at stille krav om mærkninger i forhold til strømforbruget ved opladning? Bliver produkter mærket med f.eks. A/A+ eller lign., som symboliserer strømforbruget pr. opladning? 

5. Januar 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Forlængelse af seng

Odense Kommune påtænker at stille krav om, at forlængelse af plejesengen skal kunne ske i 15 cm's intervaller. Er det er krav, der kan opfyldes? Er det et væsentligt fordyrrende krav?

Vil det eventuelt give mening at sætte interval på, så det f.eks. er 13-17 cm i stedet for? 

11. Januar 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation og tilbudslister
Vaskekrav

Odense Kommune overvejer at stille krav om, at leverandøren skal dokumentare, hvordan fabrikantens vaskeanvisning kan leve op til retningslinjerne fra Nationale Infektionshygiejniske Retninger (NIR, udgivet af Statens Serum Institut) i forhold til vask af hjælpemidlet.  

Er det et krav, der kan leves op til? 

11. Januar 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation og tilbudslister
Reservedele

Odense Kommune påtænker at udforme tilbudslisten således, at leverandøren skal byde ind med priser på de af tilbudsgiver fastsatte reservedele. Såfremt der er reservedele, der ikke indgår i tilbudsgivers produkt, skal det angives i kommentarfeltet på den pågældende varelinje, og der skal angives en pris på 0 kr. Tilbudsgiver skal derudover angive de øvrige reservedele, der kan købes til produktet. Såfremt det ikke angives, kan Odense Kommune indkøbe disse hos leverandøren uden beregning.  

I den forbindelse skal der fastsættes en vægtning af de produkter, som tilbudsgiver selv byder ind med. Er det muligt, at det er en vægtning, som tilbudsgiver kan fastsætte? Dvs. at tilbudsgiver f.eks. skal definere, hvor meget det estimeres, at der bliver købt i kontraktperioden af den pågældende reservedel. Vil der være problemer ved den metode? Hvilke informationer skal tilbudgiver have fra Odense Kommune, før at det kan lade sig gøre? 

Er der øvrige kommentarer til evalueringsmetoden? Vedhæftet er en tilbudsliste, som den påtænkes udformet. 

11. Januar 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Delaftale 4 - plejesenge
Garanti

Hvor lang garantiperiode kan Odense Kommune stille krav om på plejesengene?