Håndværkerydelser til Odense Kommune

Open/public
Start date: 04-05-2015 - 00:00
End date: 01-06-2015 - 23:59

Odense Kommune skal til at udbyde håndværkerydelser til alle kommunens bygninger. I den henseende vil Odense Kommune gerne indbyde til dialog med markedet på bl.a. fagbeskrivelserne, egnethedsvurderingerne, tildelingskriterierne og CSR-krav. 

Der vil blive indgået 4-årige rammekontrakter for håndværkerydelser med et omfang på under DKK 50.000 pr opgave. Rammeaftalerne er opdelt på 11 fagområder, hvor nogle fagområder opdeles yderligere i geografiske områder. Der vil således i alt blive indgået 25 rammeaftaler.

Der vil være tale om begrænsede udbud. Det betyder at der vil være en prækvalifikationsrunde først, hvor alle kan anmode om at få blive kvalificeret til at give tilbud. Anmodningen bliver vurderet på baggrund af nogle egnethedskriterier, som er med i høringen. De der bliver fundet egnede vil efterfølgende kunne give tilbud på baggrund af Udbudsmaterialet. Her vil tilbuddet blive vurderet på baggrund af de opsatte tildelingskriterier, disse er også en del af høringen.

For at få et mere detaljeretoverblik over Odense Kommunes tilgang til Håndværkerydelser. Klik her 


Det er ikke alle udbudsdokumenter der er gjort tilgængelige. Vi ønsker input til detaljeniveauet af de dokumenter der er gjort tilgængelige. Nogle af de spørgsmål der kan overvejes er:

- Giver det mening det der står?

- Er der uhensigtsmæssigheder i materialet?

- Er kravene for hårde/bløde?

- Er der noget Odense Kommune har overset? 

Kom gerne med alle jeres kommentarer, svar og spørgsmål til det foreliggende. 

Relevante dokumenter ligger under de enkelte fokusområder. 

30. April 2015 -
Questions
CSR-krav
Lærlingeklausuler

Lærlingeklausuler (under udarbejdelse): Der overvejes en trappemodel fungerende således, at jo større omsætning der er på kontrakten jo flere lærlinge skal der være ansat i virksomheden. 

30. April 2015 -
Questions
CSR-krav
Folkeskolepraktik

At entreprenøren skal optage skoleelever i folkeskolepraktik af få ugers varighed. Hvilke tanker gør I jer om dette?

30. April 2015 -
Questions
Tildelingskriterier
Pris

Mener I det er de rigtige priser, der ligges vægt på? 

30. April 2015 -
Questions
Tildelingskriterier
Vægtning

Hvad tænker I om vægtningen af tildelingskriterierne?  

30. April 2015 -
Questions
Tildelingskriterier
Kvalitet

Er teksten og tildelingskriteriet forståeligt for tilbudsgiver i forhold til, hvad det er Odense Kommune vægter på i beskrivelsen?

30. April 2015 -
Questions
Tildelingskriterier
Samarbejde med Ordregiver

Er teksten og tildelingskriteriet forståeligt for tilbudsgiver i forhold til, hvad det er Odense Kommune vægter på i beskrivelsen?

30. April 2015 -
Questions
Prækvalifikation
Personlig forhold

De personlige forhold der efterspørges indeholder bl.a. beskrivelse af virksomheden.

Har I nogle kommentarer til kriteriet? 

30. April 2015 -
Questions
Prækvalifikation
Økonomisk og finansiel formåen

For vurdere ansøgernes økonomiske stabilitet foreslås det at der ses på:

  • Egenkapital
  • Balancesum
  • Likviditetsprocent
  • Dækningsgrad

Har I nogle kommentarer til om disse nøgletal vil være relevante at se på? 

30. April 2015 -
Questions
Prækvalifikation
Referencelister over betydeligste sammenlignelige leveringer

Har I nogle kommentarer til anvendelsen af referencelister som udvælgelsesgrundlag?

30. April 2015 -
Questions
Prækvalifikation
CV fra nøglepersoner

Vi tænker at prækvalificere på CV fra nøglepersoner – oversigt over anciennitet eller lign.

Har I nogle kommentarer til dette kriterium? 

30. April 2015 -
Questions
Prækvalifikation
Kvalitetssikringssystem

Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med at inddrage kvalitetssikring i prækvalifikationen?

4. Maj 2015 - Anonymous
Questions
Malerarbejde
Dok. med tilbudsliste mangler

Tilbudslisten er ikke oploadet under malerentreprisen. 

4. Maj 2015 - Anonymous
Questions
Tømrer og snedker
Foldevæg/solafskærmning

 Tegninger med mål og antal over foldevæg og solafskærmning synes at mangle

12. Maj 2015 - Benny Vejlin, B & V KØLETEKNIK ApS
Questions
Fagbeskrivelser og TBL
Køle/ fryse /klimaanlæg / varmepumper

Jeg mener i bør lave fagområde til ovenstående, da det er et selvstændig fagområde, som kræver både ISO certifikater, autorisationer i forskellige kategorier.

Ønsker i dette uddybet står jeg til jeres disposition 

Venlig hilsen

Benny Vejlin

B&V Køleteknik ApS.

65918585 

22. Maj 2015 - Anonymous
Fraflytninger
Opmålingsprincipper og håndværkerrengøring

Iht. opmålingsprincipperne indenfor malerarbejde opmåles vinduer og døre i m2.

Er håndværkerrengøring inden indflytning en del af malerentreprisen?