Håndværkerydelser til Odense Kommune

Open/public
Start date: 04-05-2015 - 00:00
End date: 01-06-2015 - 23:59

Odense Kommune skal til at udbyde håndværkerydelser til alle kommunens bygninger. I den henseende vil Odense Kommune gerne indbyde til dialog med markedet på bl.a. fagbeskrivelserne, egnethedsvurderingerne, tildelingskriterierne og CSR-krav. 

Der vil blive indgået 4-årige rammekontrakter for håndværkerydelser med et omfang på under DKK 50.000 pr opgave. Rammeaftalerne er opdelt på 11 fagområder, hvor nogle fagområder opdeles yderligere i geografiske områder. Der vil således i alt blive indgået 25 rammeaftaler.

Der vil være tale om begrænsede udbud. Det betyder at der vil være en prækvalifikationsrunde først, hvor alle kan anmode om at få blive kvalificeret til at give tilbud. Anmodningen bliver vurderet på baggrund af nogle egnethedskriterier, som er med i høringen. De der bliver fundet egnede vil efterfølgende kunne give tilbud på baggrund af Udbudsmaterialet. Her vil tilbuddet blive vurderet på baggrund af de opsatte tildelingskriterier, disse er også en del af høringen.

For at få et mere detaljeretoverblik over Odense Kommunes tilgang til Håndværkerydelser. Klik her 


Det er ikke alle udbudsdokumenter der er gjort tilgængelige. Vi ønsker input til detaljeniveauet af de dokumenter der er gjort tilgængelige. Nogle af de spørgsmål der kan overvejes er:

- Giver det mening det der står?

- Er der uhensigtsmæssigheder i materialet?

- Er kravene for hårde/bløde?

- Er der noget Odense Kommune har overset? 

Kom gerne med alle jeres kommentarer, svar og spørgsmål til det foreliggende. 

Relevante dokumenter ligger under de enkelte fokusområder.