Feedback på oplæg om verdensmål i offentlige indkøb

Open/public
Start date: 12-03-2020 - 00:00
End date: 13-04-2020 - 23:59

Vi ønsker at modtage generel feedback på processen eller konkrete tilbagemeldinger på de enkelte spørgsmål, men hvis der er andre input, så hører vi også gerne dem.


Der er opstillet følgende parametre for den fiktive case:

AnskaffelseUdvikling af softwareløsning til automatiske udbudsprocesser.

Odense Kommune ønsker at anskaffe et IT-system, som automatisk gennemfører udbudsforretninger, så udbudskonsulenterne kan bruge mere tid på at holde fri.


Løsningen skal udvikles og hostes af en ekstern leverandør.”


12. Marts 2020 -
Questions
Medarbejdere i andre lande

Der ønskes en tilbagemelding på konkrete spørgsmål i vedlagte slide eller en tilbagemelding på, hvordan man kunne arbejde med Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst ift. den fiktive case.

12. Marts 2020 -
Questions
Bæredygtig software

Der ønskes en tilbagemelding på konkrete spørgsmål i vedlagte slide eller en tilbagemelding på, hvordan man ellers kunne arbejde med Verdensmål 13 – Klimaindsats ift. den fiktive case.

12. Marts 2020 -
Questions
Beskæftigelse

Der ønskes en tilbagemelding på konkrete spørgsmål i vedlagte slide eller en tilbagemelding på, hvordan man kunne arbejde med Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst ift. den fiktive case.

12. Marts 2020 -
Questions
Generelle input

Er der kommentarer til den påtænkte proces for arbejdet med verdensmålene eller øvrige kommentarer til arbejdet, så kan de fremføres her. Vi hører også gerne, hvis det er andre verdensmål, som ville være relevante.