Markedsdialog vedrørende udbud af skolekørsel

Open/public
Start date: 05-10-2020 - 09:00
End date: 18-10-2020 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet vedrørende skolekørsel, der omfatter kørsel til og fra skole, svømmehalskørsel og faglokalekørsel (kørsel mellem to afdelinger for en enkelt skole).

Odense Kommune ønsker at sætte fokus på at sikre bæredygtige indkøb, men ser dette som et samarbejde med markedet for at sikre, at de stillede krav kan imødekommes. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at få markedets input til de krav, der skal stilles. Dette specielt for så vidt angår miljø.

Generelt ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Verdensmålsskemaet er derfor også vedhæftet et af spørgsmålene.


1. Oktober 2020 -
Questions
Miljø, Euronorm

Hvilke krav til euronorm, vil det være realistisk – men ambitiøst – at stille til de vogne, som skal udføre opgaven? 

Udspecificer gerne, såfremt der bør være/med fordel kan være forskel på kravene til de forskellige vognstørrelser.

1. Oktober 2020 -
Questions
Miljø, omstilling til miljøvenlige teknologier

Arbejder I med miljøvenlige transportmidler, og i så fald på hvilken måde?

1. Oktober 2020 -
Questions
Miljø, omstilling til miljøvenlige teknologier

Er det realistisk at stille krav om miljøvenlige vogne, herunder f.eks. elkøretøjer?

Svaret bedes uddybet, f.eks. om det kan være alle vogne, en vis procentdel fra aftalestart eller en periode inde i aftalen. Det kan også være krav om, at nyindkøb i aftaleperioden skal være nulemissionskøretøjer. Hvad vil være mest realistisk?

1. Oktober 2020 -
Questions
Miljø, øvrige tiltag

Hvilke øvrige indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme en mere miljøvenlig transport – udover krav til euronorm og drivmiddel?

1. Oktober 2020 -
Questions
FN's verdensmål

Vedhæftet findes skema med alle FN’s verdensmål. Heri fremgår en nærmere beskrivelse af de parametre, der kan være relevante for det enkelte verdensmål. Udover den miljømæssige del (verdensmål nr. 7 og 12), som Odense Kommune allerede har fokus på, ser I så, at andre verdensmål kunne være relevante for dette udbud?

2. Oktober 2020 -
Questions
Miljø, alder på vognene

Hvilken alder vil det være realistisk – men ambitiøst – at stille krav om, at vognene har i hele aftaleperioden? Dette skal også ses i relation til kravet om euronorm

2. Oktober 2020 -
Questions
Forsikring

Hvilken dækningssum vil det være passende at kræve for en erhvervsansvarsforsikring (pr. år)? Eventuelt fordelt på hhv. ting og personer.