Høring ifbm. udbud af .Net Konsulenter

Open/public
Start date: 27-02-2018 - 00:00
End date: 28-03-2018 - 00:00

Odense Kommune ønsker at få drøftet en række relevante emner med interesserede leverandører i forbindelse med et kommende udbud af .Net Konsulenter.

Det forventes, at de konkrete spørgsmål vil blive offentliggjort senest medio marts. Denne høring oprettes således alene med henblik på, at interesserede leverandører får lidt flere dage til, at blive opmærksomme på muligheden.

Det forventes, at leverandører vil have 14 dage til at melde ind med deres input ift. de konkrete spørgsmål.