Udbud af grønne områder

Open/public
Start date: 09-05-2018 - 00:00
End date: 24-05-2018 - 00:00

Odense Kommune udarbejder for tiden udbudsmateriale til udbud af grøn drift af Kommunens grønne områder med henblik på, at nye aftaler kan være indgået med virkning fra 1. januar 2019. 

Inden udbudsmaterialet færdiggøres, ønsker Kommunen at give interesserede grønne virksomheder lejlighed til at kommentere det næsten færdige udbudsmateriale, som består af:

 • Udbudsbetingelser (UB)
 • Særlige betingelser (SB)
 • Særlig Arbejdsbeskrivelse- Styring og samarbejde (SAB-SOS)
 • Kvalitetshåndbog (KH)
 • Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
 • Paradigme til Leverancekontrakt (LA-P)
 • Tilbudslister (TBL)

Følgende emner i udbudsmaterialet er endnu uafklaret.:

 • Udbudsbetingelser (UB):

Omregningsfaktorer i tildelingsmodel

Mindstekrav i bilag 1

 • Særlige betingelser (SB)

Krav til praktikant årsværk

 • Kvalitetshåndbog (KH)

Størrelsesgrænsen på 2 m3 for hvornår bortskaffelse af henkastet affald udløser ekstraarbejde 

 • Tilbudslister (TBL)

Mængder er ikke endeligt fastlagte.

Der gøres opmærksom på, at link til Gis-kort (i Kvalitetshåndbogen) er til en særlig version, der viser det aktuelle øjebliksbillede af Odense kommunes grønne områder. Ajourføring pågår under høringsfasen. Eksempelvis ligger elementet 2s Græs langs veje pt. kun som linier langs vejene.

En låst version af GIS-kort er grundlaget for de i Tilbudslisten under standardpleje anførte mængder og dermed for tilbudsafgivelsen. Denne version af GIS-kort vil være tilgængelig gennem hele den kommende kontraktperiode.

Når kontraktperioden indledes 1/1 2019 udleveres en adgang til dynamiske GIS-kort, der ajourføres i takt med de ændringer, der gennemføres i marken.

Høringsfasen afsluttes den 24. maj 2018. Indkomne bemærkninger og forslag vil, såfremt ordregiver finder det relevant, indgå i den endelige færdiggørelse af udbudsmaterialet. 

Ifm. høringen vil der ikke blive besvaret evt. spørgsmål, men tekster, der afføder spørgsmål, må gerne kommenteres. 

Spørgsmål henvises til udbudsfasen, som forventes påbegyndt ved afsendelse af udbudsbekendtgørelse den 15. juni 2018.