Høring vedr. tilsyn i Ældre- og Handicapforvaltningen

Open/public
Start date: 01-02-2016 - 00:00
End date: 10-02-2016 - 23:59

Odense Kommune planlægger at gennemføre en tilbudsindhentning på nedenstående områder:

Tilsyn hos hjemmeboende borgere 

Tilsyn på plejecentre

Tilsyn på dagtilbud 
 

Vi er derfor i gang med en markedsafdækning ift. de leverandører der kunne være interesserede i at byde på opgaven.

Såfremt jeres virksomhed er interesseret, bedes i kontakte Kanita Rikalo på karik@odense.dk