Høring vedr. tilsyn i Ældre- og Handicapforvaltningen

Open/public

Odense Kommune planlægger at gennemføre en tilbudsindhentning på nedenstående områder:

Tilsyn hos hjemmeboende borgere 

Tilsyn på plejecentre

Tilsyn på dagtilbud 
 

Vi er derfor i gang med en markedsafdækning ift. de leverandører der kunne være interesserede i at byde på opgaven.

Såfremt jeres virksomhed er interesseret, bedes i kontakte Kanita Rikalo på karik@odense.dk