Medieovervågning og analyse

Open/public
Start date: 06-02-2015 - 00:00
End date: 13-02-2015 - 23:59

Odense Kommune ønsker at indgå en aftale med en leverandør om: 

      1: Medieovervågning(mail hverdag opdelt i profiler med dagens presseklip) 

      2: Medieanalyse (excelark en gang månedligt med analyse af presseklip)

Der er kun en uges høring, hvorfor alle spørgsmål, kommentarer og lignende bedes skudt af hurtigst muligt. Dette efter ønske om dialog om tilpasning af materialet inden offentliggørelse. 

for at kunne stille/besvare spørgsmål skal man oprette en brugerprofil. så vil "Opret spørgsmål" fremgå som en mulighed.

Start Dialog!

Tak!

Michael Buch Kristensen

Udbudskonsulent

Odense Kommune 

6. Februar 2015 -
Questions
Afregningsmodel
Har i nogen kommentarer til afregningsmodelen?

Afregningsmodelen er bygget op seperat for de to typer af levering.

der er fastlagt en årlig mindsteaftagelse af klip for at sikre leverandøren en mindste omsætning. så der skal for både medieovervågning og medieanalysen afgives 2 priser: 1: fast pris for x klip årligt, og en pris pr. klip der går ud over antallet af klip i den faste pris.

kommentarer?  

6. Februar 2015 -
Questions
Mindstekrav
Indhold i medieanalysen

Nuværende mindstekrav til indhold af medieanalysen ser ud som følger giver det mening, er der noget der er overset? noget der er ligegyldigt at have med andet?:

Der skal som udgangspunk leveres et excelark indeholdende min. følgende parametre:

-Profil: Navn på profilen (hvis vi har flere)
-Dato: Dato for udgivelse af artiklen
-Ugedag: Dag i ugen for udgivelsen (f.eks. torsdag)
-Ugenummer: Ugenummer for udgivelsen
-Måned: Måned for udgivelsen
-Medietype: Medietype (f.eks. web, avis, tv, radio)
-Overskrift: Overskriften
-URL: Direkte link til artikel eller andet relevant
-Kilde: Navnet på mediet (f.eks. Politiken, DR Nyheder)
-Mediekategori: F.eks. catch-all-medie, fagmedie
-Læsertal: Læsertal for mediet
-Antal ord: Antal ord i artiklen
-Skribent: Skribenten, der har skrevet artiklen
-Talsperson: Talsperson, der nævnes i artiklen
-Synlighed: Hvor fremtrædende analyseobjektet er placeret i det pågældende medie
-Samlet effekt: Læsertal mulitpliceret med Synlighed

Vedlæg dokumentation i form af print screens med beskrivelser. Husk henvisning i beskrivelsen.

6. Februar 2015 -
Questions
Mindstekrav
Tilbudsgiver vedlægger udgangspunkt for medieliste

Odense Kommune ønsker at tilbudsgiver skal vedlægge et kvalificeret udgangspunkt for en tilpasning af medieliste, er dette muligt? 

Der er som tillæg til tilbudet vedlagt en oversigt over de medier leverandøren som udgangspunkt mener er dækkende for Odense Kommune baseret på specifiktationerne i M.1.1.1. og de Søgeord der er i bilag xx 

Odense Kommune forbeholder sig retten til at fjerne, tilføje eller udbytte de i listen skrevne medier, i løbet af kontrakten efter behov. 
Vedlæg evt. dokumentation i form af print screens med beskrivelser. Husk henvisning i beskrivelsen.

6. Februar 2015 -
Questions
Mindstekrav
Leveringstidspunkt

Hvor stor økonomisk inflydelse har det hvornår der senest skal leveres? hverdag og weekend/helligdage?

Leverandøren skal kunne levere presseklip via mail mindst en gang dagligt. Dette allersenest kl. 06:00
Leverandøren skal kunne levere presseklip på weekend- og helligdage senest kl. 08:00

6. Februar 2015 -
Questions
Udbudsmateriale
Symbiose mellem overvågning og analyse

Hvilke muligheder ser i for en symbiose mellem overvågning og anlyse, på trods af, at det ikke nødvendigvis er samme medieliste der arbejdes ud fra?

Er der nogen muligheder for symbiose?

evt. anbefalinger? 

12. Februar 2015 - Anonymous
Idea
Udbudsmateriale
Idéer til kravspecifikation

 

Idéer til parametre, som kan indgå i kravspecifikationen til et udbud omkring medieovervågning og medieanalyse:

 1. Vi vil anbefale at I nøje beskriver, hvad I oplever som kvalitet. Er det f.eks.:

  1. leverance til tiden,

  2. et bredt kildegrundlag,

  3. manuel (menneskeøjne på) kvalitetssikring inden medieovervågningen udsendes – det kan være relevanssortering og dublethåndtering,

  4. menneskeskrevne resumeer af radio/TV udsendelser

  5. Kundeservice og one-point-of contact hos leverandøren.

  6. el.lign.

 2. Hvis fleksibilitet er vigtig for jer, så vil vi anbefale at I nøje beskriver, hvad I oplever som fleksibilitet. Er det f.eks.:

  1. hurtig responstid,

  2. hurtighed i forbindelse med ændringer,

  3. feksibilitet i forbindelse med at kunne agere hurtigt på forandringer i mediebilledet og ændre specifikke ydelser,

  4. mulighed for at udvide kildegrundlaget i fbm krisehåndtering/kampagne eller lign.

 3. Hvis brugervenlighed er vigtig for jer, så vil vi anbefale at I nøje beskriver, hvad I oplever som brugervenlighed. Er det f.eks.:

  1. brugerbaseret løsning – mulighed for individuel tilpasset leverance

  2. intuitiv løsning

  3. optimeret til alle devices

 4. Vi vil anbefale, at Odense Kommune indbygger en testperiode i udbuddet, som kan danne et godt grundlag for at sammenligne ydelser fra forskellige leverandører både i forbindelse med test af indhold og i forbindelse med test af brugervenlighed af værktøjer.

12. Februar 2015 - Anonymous
Questions
Krav(evalueringskrav)
Referencer

Odense Kommune beder i det nuværende udbudsmateriale om referencer med information omkring omsætning på disse. Vi kan fremskaffe adskillige relevante referencer, men oplysninger omkring omsætning for disse er fortrolig information, som vi ikke kan viderebringe. Bliver vores tilbud erklæret ukonditionsmæssigt, hvis vi ikke leverer oplysning omkring omsætning af respekt for vores kunders integritet?