Høring vedr. kontrakter på frit valg af personlig pleje og praktisk bistand

Open/public
Start date: 07-01-2016 - 00:00
End date: 14-01-2016 - 23:59

Odense Kommune er ved at revidere området på frit valg af personlig pleje og praktisk bistand. I den forbindelse er vi også ved at revidere de kontrakter og krav der stilles til de private leverandører. Dette ikke mindst i forhold til, at markedet har været præget af konkurser i den seneste tid. 

Vi inviterer derfor aktørerne på markedet til at give deres syn på en række problematikker og forslag til ændringer som Odense Kommune påtænker at indføre ifm. de nye aftaler.

Godkendte leverandører til Odense Kommune er inviteret til fysiske møder med Odense Kommunes repræsentanter, men disse er selvfølgelig velkomne til at skrive yderligere ifm. denne høring.

7. Januar 2016 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Minimumsomsætning
Beløb

 

Hvor stort et beløb ville der være rimeligt at stille krav om ifm. minimumsomsætningen? 

7. Januar 2016 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Opfølgningsmøder
Andet

 

Har leverandører yderligere forslag til hvad de årlige opfælgningsmøder kunne omhandle, således at der mellem parterne skabes en god dialog og en bedre håndtering af evt. udfordringer?