Markedsdialog vedr. udbud af skadedyrsbekæmpelse

Open/public
Start date: 24-08-2020 - 10:00
End date: 03-09-2020 - 09:00

I forbindelse med at Odense Kommune forbereder udbud af skadedyrsbekæmpelse (ej rotter) ønsker vi inputs fra markedet.

Mange kommuner ønsker at gå forrest ift. at sikre bæredygtige indkøb, men dette skal gøres i samarbejde med den branche, der skal kunne håndtere de krav, der stilles i udbuddet.

På baggrund af eksisterende viden om branchen er der forud for denne høring identificeret nogle områder, hvor Odense Kommune agter at stille krav om miljømæssig og samfundsmæssig/social bæredygtighed. Denne høring har til formål at identificere, hvordan og i hvor høj grad der kan stilles krav indenfor de identificerede områder.

Der ønskes desuden inputs til de generelle krav til ydelsen m.v.


24. August 2020 - Anonymous
Questions
Social klausul

Odense Kommune ønsker at fremme beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige og påtænker derfor at stille krav om Social klausul.

Klausulen forpligter leverandøren til at ansætte en medarbejder fra særlige grupper af ledige eller medarbejdere på særlige vilkår i ca. 10 timer ugentligt. Medarbejderen skal som udgangspunkt udføre arbejde der er koblet op på kontrakten.

Er kravet om beskæftigelse i ca. 10 timer ugentligt passende eller bør timeantallet ændres i op- eller nedadgående retning?


24. August 2020 -
Questions
Løbende udskiftning af vognpark

Odense Kommune ønsker en løbende omstilling til miljøvenlige teknologier.

Odense Kommune påtænker at stille krav om, at leverandøren skal indkøbe elbiler og/eller plug-in hybridbiler når der skal ske udskiftning af eksisterende vognpark. 

Hvor almindeligt er det for jer at tænke i miljøvenlige transportmidler og vil kravet give anledning til udfordringer i jeres arbejde?


24. August 2020 -
Questions
Miljø - Minimering af CO2 udledning i brug af midler og kemikalier

Odense Kommune ønsker, så vidt det er muligt, en miljøvenlig skadedyrsbekæmpelse. Vi stiller krav om, at midlerne skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Findes der andre standarder, på dette område, som stiller strengere krav til midlerne som vi med fordel kan stille krav om?

Findes der øvrige indsatser som I kan gennemføre eller igangsætte for at fremme en mere miljøvenlig skadedyrsbekæmpelse?

24. August 2020 -
Questions
Registrering i Driftweb

Som noget nyt ønsker Odense Kommune at al udførsel af skadedyrsbekæmpelse skal registreres i Driftsweb. Det er en webbaseret løsning, hvor medarbejderen får opgaven tildelt og skal afslutte opgaven i systemet, når bekæmpelsen er udført. Odense Kommune bruger pt. systemet ift. bekæmpelse af muldvarpe.

Ser I nogen udfordringer i, at systemet fremadrettet skal bruges ved al skadedyrsbekæmpelse?


24. August 2020 -
Questions
Prisregulering

Prisregulering foretages efter Danmarks Statistiks Nettoprisindex. 

Findes der et mere relevant indeks som vi burde overveje at regulere priser på baggrund af?

24. August 2020 -
Questions
Kravspecifikation

Odense Kommune vil gerne have input til sammensætningen af kravspecifikationen, særligt med fokus på de forskellige typer skadedyrsbekæmpelse. Udkast til kravspecifikation er vedhæftet. 

Vil Odense Kommune være dækket af de beskrevne kategorier og er det hensigtsmæssigt beskrevet?