Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning til Center for Tandplejen, Kantine og Køkken

Open/public
Start date: 09-11-2022 - 15:00
End date: 22-11-2022 - 14:00

Udbuddet vedrører den komplette opgave, dvs. leje og vask af tøjet m.m. på tilbudsgiverens vaskeri, afhentning og tilbagelevering af tøjet m.m, samt logistikken mellem vaskeriet og de forskellige afhentnings- og leveringssteder i Odense Kommune.

Ydelsen vil omfatte medarbejdere (inkl. elever, praktikanter osv.), som er ansat i Center for Tandplejen, Kantinen og Køkkenet i Odense Kommune. Der er pt. ca. 300 medarbejdere.

Den udbudte kontrakt vil have en løbetid på 4 år. Kontrakten kan forlænges i en 12-måneders periode af to omgange. Odense Kommune forventer at bestilling- og ressourcestyringssystemet skal være fuldt implementeret 1. maj 2024.

Udbuddet forventes at blive offentliggjort ultimo november 2022.

14. November 2022 - Tilbudsfabrikken Textilia Group A/S, Textilia Group A/S
Questions
Spørgsmål

Vedr. udbudsbetingelser og kravspecifikation: Det fremgår, at Ordregiver forventer stordriftsfordele eftersom alt beklædning skal vaskes. Eventuelle stordriftsfordele vil kunne ske i forhold til sortimentsbredden og ikke vasken. Ordregivers krav til sortimentsbredde er uhensigtsmæssig stor, set i lyset af opgavens omfang, men også i forhold til håndtering i dagligdagen. Ordregiver skal være opmærksom på, at 1 farve er lig med 1 model. Det betyder, at f.eks. tandplejen kan vælge mellem 8 forskellige overdele (t-shirt og tunika) og 8 forskellige par bukser. Leverandøren skal have lager af alle muligheder, hvilket gør løsningen væsentlig dyrere. Der kan være sammenfald i artikler mellem tandplejen, kantine og køkken, men idet der ønskes forskellige farver, vil det være svært at tale om stordriftsfordele. Vi vil opfordre Ordregiver til at skære væsentligt i antallet af artikler samt antallet af farvemuligheder.

14. November 2022 - Tilbudsfabrikken Textilia Group A/S, Textilia Group A/S
Questions
Spørgsmål

Vedr. kravspecifikation: Der efterspørges hvide t-shirt til kantinen, som ikke må gennemsigtige. Dette er ikke muligt. Hvide artikler vil altid kunne opfattes som en smule gennemsigtige.

14. November 2022 - Tilbudsfabrikken Textilia Group A/S, Textilia Group A/S
Questions
Spørgsmål

Vedr. kravspecifikation: Ordregiver bør lade det fremgå, at medarbejdernes beholdning altid skal svare til antallet af arbejdesdage, så krav til hygiejne og tøjskift overholdes.

14. November 2022 - Tilbudsfabrikken Textilia Group A/S, Textilia Group A/S
Questions
Spørgsmål

Vedr. Kontrakt, pkt. 17: Ordregiver vil ikke acceptere tøj til forskellige afdelinger på samme bur. Det betyder så, at leverandøren skal have mange ½ tomme bure på lastbilen, som kan 3-doble distributionen i kommunen. Dette hænger ikke sammen med Ordregivers krav til miljø. Vi opfordrer til kravet frafaldes og der i stedet indgås et reelt samarbejde for løsning af Ordregivers problematik.

14. November 2022 - Tilbudsfabrikken Textilia Group A/S, Textilia Group A/S
Questions
Spørgsmål

Vedr. Kontrakt,: Det er urimeligt lang tid, at Ordregiver har 4 måneder til tilbagelevering af tøjet efter kontraktafslutning. Ordregiver og Leverandøren har begge en interesse i afslutning af kontrakten hurtigst muligt og vi beder derfor Ordregiver om at ændre perioden fra 4 måneder til 2.

14. November 2022 - Tilbudsfabrikken Textilia Group A/S, Textilia Group A/S
Questions
Spørgsmål

Vedr. Kontrakt,: Det er en stor arbejdsbyrde for Leverandøren månedligt, at skulle levere statistikker som Ordregivers medarbejdere selv kan trække døgnet rundt i Leverandørens ressourcestyringssystem. Det er dobbeltarbejde og det må være Ordregivers ansvar, at den beklædningsansvarlige administrerer løsningen korrekt. Vil Ordregive justere kravet jf. ovenstående?

21. November 2022 - Anonymous
Questions
Vedr. kravspecifikation, materialekomposition.

Ordregiver stiller mindstekrav om meget specifikke materialekompositioner, hvoraf disse udelukker at Tilbudsgivere kan byde ind med de, på markedet, bedst egnede og mest konkurrencedygtige produkter. Vi anbefaler at Ordregiver fjerner mindstekrav til materialekomposition, og i stedet lægger vægt på funktionelle krav. F.eks. overdele og bukser med stræk og høj åndbarhed, i stedet for ”Mindst 60% bomuld. Skal indeholde polyester og elastan”, da denne materialekomposition med højt bomuldsindhold og ikke vaskeriegnet strækfiber strider mod god praksis og bæredygtige initiativer inden for industrielle vaske-leje løsninger, bruger-komfort og grøn omstilling.