Høring i forbindelse med kommende udbud af Vikarydelser til rengøring samt køkken og kantine

Open/public
Start date: 15-06-2017 - 00:00
End date: 23-06-2017 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede det kommende udbud af Vikarydelser til rengøring samt køkken og kantine.

Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til tildelingskriteriet.

Der vil sandsynligvis ske en opdeling i tre delaftaler, der omfatter vikarydelser til:

 1. Rengøring til borgere i eget hjem
 2. Rengøring på plejehjem, skoler, børnehaver og administrative arbejdspladser
 3. Køkken og kantine (husassistenter samt kost- og ernæringsassistenter)

Der vil være mulighed for at afgive tilbud på en eller flere delaftaler, og Odense Kommune imødeser derfor svar fra leverandører, der er interesserede i en eller flere af ovenstående områder.

15. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Tildelingskriterium
Kvalitative parametre i evalueringen

Ved sidste kontraktindgåelse havde vi følgende parametre udover prisen:

 •  Kvalitet
  •    En beskrivelse af, hvordan vikarbureauet vil sikre, at man altid råder over og sender den fagligt bedst egnede vikar til den bestilte opgave. Det vægtes positivt, at leverandøren har en struktureret tilgang til planlægning og en struktureret tilgang til måden, hvorpå vikarbureauet finder den rigtige vikar til den bestilte opgave.
  •  En beskrivelse af, hvordan vikarbureauet sikrer en optimal personlig hygiejne, fremtræden og soignering hos vikarerne.
  •  En beskrivelse af, hvilke uddannelser/opkvalificering/kurser vikarbureauet tilbyder vikarerne. Det vægtes positivt, at leverandøren har en struktureret tilgang til efteruddannelse og opkvalificering, samt kan tilbyde relevante uddannelser/opkvalificeringsforløb/kurser til vikarerne.
  •  En beskrivelse af, hvordan vikarbureauet sikrer en effektiv håndtering af bestillingsprocessen – fra bestillingen er modtaget og frem til vikaren møder på arbejdspladsen. Kvalitetsstyringssystemer eller tilsvarende tiltag, som kan sikre en god og effektiv håndtering af bestillingsprocessen vil blive vægtet positivt.
 • Leveringssikkerhed
  •  Tilbudsgivers tiltag til rekruttering og fastholdelse af personel bedes beskrevet. Det vægtes positivt såfremt vikarbureauet har en klar og velbeskrevet politik eller klare og velbeskrevne retningslinjer for, hvordan bureauet tiltrækker og rekrutterer nye medarbejdere samt fastholder disse.

Det er den umiddelbare vurdering, at ovenstående forhold med fordel kan gøres til mindstekrav. Hvad tænker I herom?

15. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Tildelingskriterium
Valg af tildelingskriterium

Det overvejes, om tildelingskriteriet skal være ”laveste pris” eller ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Har I input til dette?

Såfremt I vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at bruge tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, bedes I liste, hvilke kvalitative parametre, der med fordel kan indgå i denne vurdering – og også gerne hvorfor.