Høring af materialet, Danskudannelse

Open/public
Start date: 09-02-2021 - 12:00
End date: 17-02-2021 - 12:00

Leverandører bedes specifikt kommentere de konkrete spørgsmål der er oprettet i høringen samt gerne påpege evt. uhensigtsmæssigheder i resten af det vedhæftede materiale. 

Der gøres opmærksom på, at det kun er de relevante bilag der er medtaget i høringen, hvorfor der i materialet vil være henvisninger til bilag I ikke kan se.