Høring af udbudsmateriale til levering af tankgas til opvarmning af TE Arena i Odense.

Open/public
Start date: 16-08-2022 - 12:00
End date: 25-08-2022 - 23:59

Udbuddet omfatter leverance af tankgas til opvarmning af TE Arena samt opstilling og udlejning af gastank.

Ordregiver skal i vinterperioden have opvarmet cykelarenaen, TE Arena, beliggende, Thorvalds Vænge 9, 5200 Odense V. TE Arena er en overdækket cykelbane med atletikfaciliteter i midten. Arenaen er omkring 7.000 kvm stor og er overdækket af en tekstildug, som sikrer, at der kan afholdes arrangementer hele året rundt.

Til opvarmning af arenaen, skal Leverandøren i hele aftaleperioden levere tankgas, til opfyldelse af Ordregivers behov, jf. afsnit 2.1. nedenfor.

Leverandøren skal levere og installere en overjordisk standard gastank på minimum 11 m3 og maksimum 15 m3. Leverandøren har valgfrihed til at levere en gastank indenfor dette interval. Gastanken som Leverandøren stiller til rådighed, lejes af Ordregiver i hele aftaleperioden.

Derudover skal Leverandøren i hele aftalens løbetid påfylde tankgas på tanken og sikre drift, vedligeholdelse og servicering af gastanken samt de af Leverandørens installationer, forbundet hermed.

Der vil hovedsageligt være tale om opvarmning af arenaen i perioden fra den 1. oktober til den 31. marts, kaldet driftsperioden, men der kan være behov for opvarmning og dermed behov for levering af tankgas udover denne periode. Uanset tidspunktet for levering af tankgas, betales Leverandøren i henhold til de afgivet priser, jf. Udbudsbilag A – Tilbudsliste.

Levering og opstilling af gastank

Leverandøren skal levere og installere en overjordisk gastank. Ordregiver etablerer fundament forud for leveringen. Tanken skal være driftsklar i forbindelse med opstart af kontrakten, og senest på dagen for aftalens ikrafttræden. Det påhviler Leverandøren at foretage tests forud for driftsstart for at sikre den fulde konditionsmæssige levering.

Endvidere påhviler det Ordregiver og Leverandør at samarbejde med eksisterende leverandør om at en evt. udskiftning af gastanken, sker så gnidningsløst som muligt for Ordregiver og til absolut minimum gene for brugerne af TE Arena.

Leverandøren skal forestå selve etableringen af gastanken, herunder tilslutning af rør til eksisterende installationer i umiddelbar tilknytning til tanken.

Levering af gas (propan)

Leverandøren skal i hele aftaleperioden sørge for levering af tankgas til den opstillede gastank. Gassen skal opfylde gældende lovkrav og kan være ren propan, eller en blanding af propan og butan.

Der forventes et forbrug på ca. 90 ton gas pr. år. Det forventede estimat er således ikke bindende for Ordregiver.

Såfremt der forekommer driftstop eller nedlukning af gastanken i driftsperioden, skal Leverandøren stille en nødforsyning til rådighed, til sikring af Ordregivers behov for opvarmning, medmindre nedlukning skyldes Ordregiver.

Drift og vedligeholdelse

Vedligeholdelse og reparationer foretages af Leverandøren, som senest dagen før service udføres underrette Ordregivers daglige kontaktperson telefonisk om den kommende reparation og service. Leverandørens udgifter til vedligeholdelse og reparationer mv. skal være indeholdt i prisen.

16. August 2022 -
Questions
Udbudsbetingelserne

Ordregiver ønsker generelle kommentarer samt evt. spørgsmål til udbudsbetingelserne.

16. August 2022 -
Questions
Kravsspecifikationen

Ordregiver ønsker generelle kommentarer samt evt. spørgsmål til kravsspecifikationen.

16. August 2022 -
Questions
Rammeaftalen

Ordregiver ønsker generelle kommentarer samt evt. spørgsmål til rammeaftalen.

16. August 2022 -
Questions
Tilbudslisten

Ordregiver ønsker generelle kommentarer samt evt. spørgsmål til tilbudslisten.