Dialog vedr udbud af Asfalt- og lappereparationer

Open/public
Start date: 16-09-2020 - 16:00
End date: 23-09-2020 - 16:00
16. September 2020 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Egnethedskrav

Odense Kommune påtænker at stille krav til teknisk og faglig formåen, men har endnu ikke besluttet de endelige krav. Da vi gerne vil sikre, at arbejdet udføres af medarbejdere med de rette kompetencer og at virksomheden har erfaringer med at løse de udbudte opgaver, overvejer vi bl.a. at stille krav om, at tilbudsgiver skal dokumentere sine relevante erfaringer i form af referencer fra tidligere gennemførte kontrakter. Er der andre krav som vil være relevant at stille til egnethed?

16. September 2020 - Anonymous
Questions
FNs verdensmål
Kvalitative konkurrenceparameter

I forbindelse med udvælgelsen, bliver tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, men har endnu ikke lagt os fast på de kvalitative konkurrenceparametre, hvorfor vi gerne vil høre markedets forslag og hvad I tænker kunne være et passende kvalitativt konkurrenceparameter. 

17. September 2020 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
FNs verdensmål
FNs verdensmål

Odense Byråd har truffet beslutning om, at FN’s verdensmål skal inddrages i Odense Kommunes udbud. I den forbindelse ønsker vi at få belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Odense Kommunes Green Team har identificeret nogle områder (se vedhæftede), men målet er at gå i dialog om, hvorvidt de udvalgte områder er hensigtsmæssige at stille krav til, og om der er yderligere områder, vi kan stille krav til. Alle verdensmålene fremgår af vedhæftet FN’s verdensmålsskema.