Dialog vedr udbud af Asfalt- og lappereparationer

Open/public
Start date: 16-09-2020 - 16:00
End date: 23-09-2020 - 16:00
16. September 2020 -
Questions
Egnethedskrav

Odense Kommune påtænker at stille krav til teknisk og faglig formåen, men har endnu ikke besluttet de endelige krav. Da vi gerne vil sikre, at arbejdet udføres af medarbejdere med de rette kompetencer og at virksomheden har erfaringer med at løse de udbudte opgaver, overvejer vi bl.a. at stille krav om, at tilbudsgiver skal dokumentere sine relevante erfaringer i form af referencer fra tidligere gennemførte kontrakter. Er der andre krav som vil være relevant at stille til egnethed?