Høring af udbud vedrørende service og vedligehold af Odins Bro

Open/public
Start date: 01-03-2023 - 11:00
End date: 15-03-2023 - 12:00

Deltagere i markedsdialogen kan vælge at optræde anonyme. Dialogen fungerer som en "chat-funktion" hvorfor deltagere opfordres til at komme med bemærkninger løbende i høringsperioden og ikke vente til afslutningen af høringen.

Udbuddet vedrører 2 delaftaler. Der vil være mulighed for at byde på én delaftale eller begge delaftaler. Delaftale 1 vedrører service og vedligehold af automation og elektriske installationer på og omkring Odins Bro. Delaftale 2 vedrører service og vedligehold af mekanik og hydrauliske installationer på og omkring Odins Bro.

Delaftale 1

Delaftale 1 vedrører årlige, halvårlige, samt månedlige eftersyn af de elektriske installationer. Indholdet af eftersynene ligger fast på forhånd og foretages i bestemte intervaller. Til delaftale 1 hører derudover en vagtfunktion. Tilkaldevagten skal sikre, at driftsstop på Odins Broen hurtigt afhjælpes og broens normaldrift genoprettes.

Delaftale 1 vedrører, udover ovennævnte, også ad-hoc opgaver. Ved driftsstop skal tilkaldevagten igangsætte mindre reparationsarbejder. Større reparationsarbejder er også omfattet af aftalen. Disse kræver dog udarbejdelse af tilbud fra leverandøren, som vil blive vurderet af ordregiver, før arbejdet igangsættes.

Til delaftale 1 hører også vedligeholdelsesarbejder. Disse omfatter udskiftning af komponenter, udskiftning af defekte enheder og batterier, samt gennemgang af motor og generator.

Delaftale 2

Delaftale 2 vedrører 5-års, årlige, halvårlige samt månedlige eftersyn af mekanikken og de hydrauliske installationer på og omkring Odins Bro. Indholdet af eftersynene ligger fast på forhånd og foretages i bestemte intervaller.

Til delaftale 2 hører derudover en vagtfunktion. Vagtfunktionen skal sikre, at vagten omfattet af delaftale 1, kan kontakte tilkaldevagten omfattet af delaftale 2. Vagtfunktionen foregår som et samarbejde mellem vagterne for delaftale 1 og 2, hvor det dog er vagten for delaftale 1, der er ansvarlig for den overordnede styring.

Delaftale 2 vedrører, udover ovennævnte, også ad-hoc opgaver. Ved driftsstop skal tilkaldevagten foretage alle former for fejlsøgning af mekaniske og hydrauliske installationer samt udbedre småfejl hurtigst muligt. Større reparationsarbejder er også omfattet af aftalen. Disse kræver dog udarbejdelse af tilbud fra leverandøren, som vil blive vurderet af ordregiver, før arbejdet igangsættes.

Til delaftale 2 hører også vedligeholdelsesarbejder. Disse omfatter udskiftning af hydraulikslanger, vedligehold af hovedlejer, rigler samt vippelejer.


Følgende dokumenter kan tilgås:

- Udbudsbetingelser
- Udbudsbilag B Referencer
- Udbudsbilag G.1 Løsningsbeskrivelser
- Udbudsbilag G.2 Løsningsbeskrivelser
- Udbudsbilag H Forhåndstilsagn om sikkerhedsstillelse
- Udbudsbilag K.1 CV serviceleder delaftale 1
- Udbudsbilag K.2 CV ledende programmør delaftale 1
- Udbudsbilag K.3 CV serviceleder delaftale 2
- Udbudsbilag F.1 Tilbudsliste delaftale 1
- Udbudsbilag F.2 Tilbudsliste delaftale 2
- Rammeaftale delaftale 1
- Rammeaftale delaftale 2
- Bilag 1 Fælles kravspecifikation
- Bilag 2.1 Kravspecifikation delaftale 1
- Bilag 2.2. Kravspecifikation delaftale 2