Opsamlingsmateriale til Profylaksebekendtgørelse vedr. System til Arbejdsmiljø

Open/public
Start date: 10-06-2021 - 08:00
End date: 31-07-2021 - 23:59

Odense Kommune har i forbindelse med udløbet af eksisterende kontrakt på et system til arbejdsmiljø og trivselsmålinger forsøgt at finde øvrige leverandører end den eksisterende, som vil kunne leve op til de krav, som Odense Kommune har og hvor det på den baggrund vil give mening, at man gennemfører et udbud.

Der har været dialog med en række af vores kollegaer og der har været gennemført en høring med en forhåndsmeddelelse (2021/S 063-159083), hvor Odense Kommune har spurgt ind til, hvorvidt der var leverandører, som levede op til de krav, som var i materialet. Der har ikke været nogen tilbagemeldinger på høringen, hvilket understøtter vores formodning om, at der ikke findes nogen leverandør, som kan leve op til kravene.

Odense Kommune agter på den baggrund at indgå en aftale med FRONTAVENUE A/S.