Høring vedr. tandreguleringsmaterialer

Open/public
Start date: 20-04-2023 - 14:00
End date: 01-05-2023 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med udbud af tandreguleringsmaterialer. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om udbudsmaterialet.

Udbuddet vedrører indkøb af tandreguleringsmaterialer.

Der er tale om fem delaftaler:

 • Delaftale 1 - Passive selvligerende brackets med tilhørende buer
 • Delaftale 2 - Konventionelle brackets med tilhørende buer
 • Delaftale 3 - Tænger og andre ortodontiske instrumenter
 • Delaftale 4 - Ortodontisk tilbehør
 • Delaftale 5 - Skeletal forankring

Markedets aktører gives her mulighed for at kommentere på materialet inden offentliggørelse.

Følgende dokumenter ønsker Odense Kommune kommentarer til:

 • Udbudsbetingelser
 • Udbudsbilag A1 - Kravspecifikation og tilbudsliste - Passive selvligerende brackets med tilhørende buer
 • Udbudsbilag A2 - Kravspecifikation og tilbudsliste - Konventionelle brackets med tilhørende buer
 • Udbudsbilag A3 - Kravspecifikation og tilbudsliste - Tænger og andre ortodontiske instrumenter
 • Udbudsbilag A4 - Kravspecifikation og tilbudsliste - Ortodontisk tilbehør
 • Udbudsbilag A5 - Kravspecifikation og tilbudsliste - Skeletal forankring
 • Udkast til rammeaftale

Følgende bilag til orientering:

 • Bilag 1 - Samfundsansvar (CSR)
 • Bilag 2 - Støtteerklæring
 • Bilag 3 - Konsortieerklæring

Bemærk, at I kan indgå i dialogen som anonyme, såfremt dette ønskes.

1. Maj 2023 - Morten Broch, CENGER SCANDINAVIA A/S
Questions
Spørgsmål til Høringsmateriale Tandreguleringsmaterioaler

Rammeaftale §4

Hvorfor indgå en rammeaftale, som ordregiver ikke er forpligtiget til at anvende ?

Stk. 2 -Der mangler værdier

Hvorfor kan aftalen opsiges, hvos forbruget overstiger det estimerede maksimale værdi ?


Rammeaftale §6

Stk. 3 - Omfang af gratis konsulentbistand bør præciseres

3. linje : Menes der klinikkens eller leverandørens åbningstid?


Rammeaftale §8

Stk. 4 - Beskrivelses virker uklar. Der gives ikke garanti på en mangel..


Rammeaftale §9

Stk. 1 - Der henstilles til, at det præciseres at små bestillinger minimeres mest muligt.

Stk. 2 - Vi mener ikke at det er korrekt, at ordregiver kan kræve prisregulering. JVF samme afsnit er prisregulering fastsat.

Stk. 2 Eksempel på prisregulering. Her beskrives prisregulering 2 gange årligt -hvilket ikke stemmer overens med tidligere beskrivelse ovenfor.


Rammeaftale §11

Stk. 2 - priser ekskl. afgifter - Hvilke afgifter tænkes her ?


Rammeaftale §12

Stk. 2 -Hvad menes med Reference ?


Rammeaftale §13


Stk. 1 - Bilag til faktura: Menes der følgesedler eller ? Følgeseddel følger altid varen.

Mængde: Faktura vil altid vise leveret mængde og kan ikke ligestilles med bestilt mængde. Ved evt. restordre, vil faktureret mængde altid være lig med leveret mængde.


Rammeaftale §15

Stk. 2 - Produkterstatning. Bør kunne prissættes efter samme beregningsmodel som det produkt det nye erstatter.


Er aftaleansvarlig og tovholder samme person ?


Rammeaftale §16

Stk 3- Inden for rimelig tid. Bør præciseres en konkret tidsramme.

Stk. 6 - Der mangler henvisningskilde


Rammeaftale §25

Aktindsigt - Vi skal altid spørgses før evt. aktinsigt gives.


Rammeaftale §33 - Fejlplaceret mellem §25 og §26

Rammeaftale §26

Vi frastår os evt. samarbejde med evt. ny leverandør. Vi ønsker ikke at overdage forretningsprocedurer, rutiner mv til konkurrenter.


Tandreguleringsmaterialer Varekøb - Høring

Afsnit 3: Udbuddets omfang

Stk. 3 delaftale 5 - Der mangler omsætningstal

Afsnit 6 - Der mangler link

Afsnit 8 

Stk. 8.4 - Referencer -Bør ændre til dentalprodukter og/eller laboratorier-produkter eller specifik personale erfaring fra området. 


Afsnit 13

stk. 1 - Kvalitet: Bliver karakteren begrundet ?


Udbudsbilag A1:

Specifikke instruktioner: Blank linje skal accepteres ved linje 2 i tandreguleringsmaterialer ,hvis ikke brackets i linje 1 anvender pind

Kvalitetsniveau - Hvordan måles "fremragende"?


Udbudsbilag 2A2

Materialer, linje 1, 2 og 3: Der angives brakcekts med slot 018 og 022 i samme linje - 2 forskellige varer


Delaftale 4 A4

Krav til materialer:

 Attachments til bonding" - Hvilken type attachments ønskes ?


Bilag 1 - Samfundsansvar

3. Øvrige krav

3.2 Transport: Leveringssted- hvad menes her ?