Høring vedr. udbudsmateriale på brobygning til uddannelse

Open/public
Start date: 09-05-2022 - 13:00
End date: 19-05-2022 - 23:59

Beskæftigelsesindsats for primært uddannelsesparate unge, der skal afklares, motiveres og opkvalificeres til at påbegynde og blive fastholdt i en, for den unge, realistisk erhvervskompetencegivende uddannelse indenfor et af de fire hovedområder ”Omsorg, sundhed og pædagogik”, ”Kontor, handel og forretningsservice”, ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” eller ”Teknologi, byggeri og transport”.

9. Maj 2022 -
Questions
Udbudsbetingelser

Ordregiver ønsker input til udbudsbetingelserne

9. Maj 2022 -
Questions
Bilag 1 - Kravspecifikation

Ordregiver ønsker input til kravspecifikationen

9. Maj 2022 -
Questions
Bilag 2 - Udkast til rammeaftale

Ordregiver ønsker input til udkast til rammeaftale

9. Maj 2022 -
Questions
Øvrigt materiale

Såfremt ordregiver har kommentarer til det øvrige materiale; arbejdsklausul, beskæftigelsesklausul, tilbudsliste, virksomhedsoplysninger eller referencer, kan det angives her.